Proces zarządzania reklamacjami na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego wyroby medyczne

Aleksandra Ziarkiewicz

Abstract

W ciągu ostatnich lat można odnotować wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju wyroby medyczne, który spowodowany jest między innymi starzejącym się społeczeństwem polskim. Większa świadomość i chęć poprawy warunków życia sprawia intensywny rozwój tej dziedziny gospodarki. Wprowadzenie wyrobu medycznego na rynek europejski wiąże się ze spełnieniem dyrektyw nowego podejścia, które obowiązują w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nieodłącznym elementem związanym z życiem produktu na rynku są reklamacje. Reklamacje są ważnym źródłem informacji zwrotnej dotyczącej jakości i ewentualnych wad produktu. Odpowiedni proces zarządzania reklamacjami powinien stanowić ważny przyczynek do doskonalenia jakości produktu i świadczonych usług. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad funkcjonowania procesu zarządzania reklamacjami w przedsiębiorstwie branży medycznej, w którym funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z ISO 13485:2016 i ISO 9001:2015. Zarządzanie reklamacjami w badanym przedsiębiorstwie jest istotnym procesem, mającym wpływ na poprawę jakości wyrobu oraz zapewnienie satysfakcji klienta.
Author Aleksandra Ziarkiewicz (UEP)
Aleksandra Ziarkiewicz,,
- Poznań University of Economics and Business
Pages87-98
Publication size in sheets0.55
Book Zwiech Patrycja (eds.): Zarządzanie procesowe w studiach przypadków, Zarządzanie procesami w teorii i praktyce, no. 8, 2017, Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-7867-739-0, 148 p.
Keywords in Polishwyrób medyczny, reklamacja, ISO 13485, ISO 9001, dyrektywy nowego podejścia, proces
URL http://www.procesy.kzkl.eu/?a=8/41//4/22/149/0&h=1///14&c=7/3
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?