Koszty i korzyści prezentowania dokonań przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w zintegrowanym sprawozdaniu

Marzena Remlein

Abstract

The concept of a socially responsible company meant that companies present their achievements both in terms of economic activity, as well as environ mental and social aspects. The integrated reporting is an attempt to connect financial and nonfinancial information about the activities of companies. The purpose of this article is to identify the costs and the benefits of preparing the report integrated. The considerations in the article present the essence of the integrated report and the costs and benefits of the implement action and operation of an integrated reporting system.
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
Other language title versionsCosts and Benefi Ts of Presentation of Achievements of the Socially Responsible Company in the Integrated Report
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, ISSN 2083-1560, (B 7 pkt)
Issue year2016
Vol23
No2
Pages51-59
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, zintegrowane sprawozdanie, zintegrowany raport, koszty zintegrowanego sprawozdania, korzyści zintegrowanego sprawozdania
Keywords in Englishsocially responsible company, integrated report, integrated reporting, costs of an integrated report, benefits of an integrated report
Abstract in PolishKoncepcja przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego sprawiła, iż podmioty gospodarcze prezentują swoje dokonania zarówno w odniesieniu do działalności gospodarczej, jak i aspektów środowiskowych oraz społecznych. Próbę połączenia finansowych i pozafinansowych informacji o działalności przedsiębiorstw podjęto w ramach sprawozdawczości zintegrowanej. Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie kosztów sporządzania sprawozdania zintegrowanego. Podjęto również próbę określenia korzyści, jakie odnoszą jednostki, przygotowując sprawozdanie zawierające zarówno informacje finansowe, jak i niefinansowe. Rozważania podjęte w artykule przybliżają istotę zintegrowanego sprawozdania oraz prezentują koszty i korzyści z tytułu wdrożenia i funkcjonowania systemu sprawozdawczości zintegrowanej.
DOIDOI:10.17512/znpcz.2016.3.2.05
URL http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/Koszty-i-korzy-ci-prezentowania-dokona--przedsi-biorstwa-spo-ecznie-odpowiedzialnego-w-zintegrowanym-sprawozdaniu.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*14 (2021-07-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?