Rola mediów w budowaniu reputacji państwa na arenie międzynarodowej

Marcin Leszczyński

Abstract

The aim of the article is to examine the role played by the media in country reputation building in the international arena. The study presents the key assumptions concerning the communications, media and perception of country in an international environment. Also proposed new category relating to the perception of the country in the area of Economic Sciences. The study used Spearman rank correlation coefficient and author’s factor of rankings analysis.
Author Marcin Leszczyński (WE)
Marcin Leszczyński,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsRole of the Media in Building the Country Reputation in the International Arena
Journal seriesSymbolae Europaeae, ISSN 1896-8945, (B 5 pkt)
Issue year2016
No10
Pages47-59
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishreputacja państwa, media, komunikowanie, współczynnik analizy rankingów
Keywords in Englishcountry reputation, media, communications, factor of rankings analysis
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie roli jaką odgrywają media w budowaniu reputacji państwa na arenie międzynarodowej. W opracowaniu przedstawiono podstawowe założenia dotyczące komunikowania, mediów i postrzegania kraju w środowisku międzynarodowym. Zaproponowano również nową kategorię odnoszącą się do postrzegania państwa w obszarze nauk ekonomicznych. W badaniach wykorzystano korelację rang Spearmana oraz autorski współczynnik analizy rankingów.
URL http://symbolae.tu.koszalin.pl/dokumenty/NR10/SE10_A3.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-04-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?