Poziom zadowolenia miaszkańców wsi z życia na wsi w świetle badań empirycznych

Jan Sikora

Abstract

Basic criteria that determine satisfaction and dissatisfaction among inhabitants of rural areas concerning their places of residence compared to living in cities include features of technical, functional and social infrastructure. Poland's membership in the European Union offers great opportunities to improve such infrastructure in rural areas. The aim of this paper is to present the causes for satisfaction and dissatisfaction of living conditions among inhabitants of rural areas. For comparative purposes, assumed evaluation encompassed the period of 2005-2013. The findings of the study demonstrated that Poland's membership in the European Union results in increasingly poor social, technical and functional infrastructure. However, regardless of many deficiencies of both types of infrastructure, inhabitants of rural areas show high level of satisfaction concerning their place of residence. The basis for compiling this paper was analysis of subject-related literature and secondary source materials containing results of nationwide Polish empirical studies presented in research reports. Analysis of other source materials was also employed.
Author Jan Sikora (WE / KSiF)
Jan Sikora,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsSatisfaction Level of Rural Inhabitants Concerning Place of Residence in Light of Empirical Research
Journal seriesStudia Obszarów Wiejskich, ISSN 1642-4689, (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol41
Pages31-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzadowolenie, niezadowolenie, mieszkańcy wsi, opinie
Abstract in PolishPodstawowymi czynnikami determinującymi poziom zadowolenia mieszkańców wsi z zamieszkiwania na swoim terenie, a nie w mieście są elementy infrastruktury techniczno-użytkowej i społecznej. Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej stwarza duże nadzieje na poprawę tej infrastruktury na obszarach wiejskich. Celem artykułu jest ukazanie stanu zadowolenia i niezadowolenia mieszkańców wsi z warunków swojego życia. Dla celów porównawczych charakterystyka oceny przeprowadzona została dla roku 2005 i 2013. Jej wyniki wskazują, że wraz ze wzrostem stażu Polski w Unii Europejskiej, zgodnie z opinią mieszkańców wsi, wzrastają problemy związane ze słabszym funkcjonowaniem infrastruktury społecznej, a nie techniczno-użytkowej. Niezależnie jednak od wielu jeszcze niedostatków jednej i drugiej infrastruktury mieszkańcy wsi wykazują wysoki poziom zadowolenia z zamieszkiwania w swoich miejscowościach. Podstawą napisania artykułu była analiza literatury przedmiotu oraz przede wszystkim wtórnych materiałów zawierających wyniki ogólnopolskich badań empirycznych, prezentowanych w raportach badawczych. Wykorzystano również analizę innych materiałów źródłowych.
DOIDOI:10.7163/SOW.41.2
URL http://www.rcin.org.pl/igipz/Content/59953/WA51_79423_r2016-t41_SOW-Sikora.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSpołeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?