An evaluation of company performance using the Fay-Herriot model

Grażyna Dehnel , Michał Pietrzak , Łukasz Wawrowski

Abstract

Information about monthly characteristics of the small business sector is currently provided mainly by sample surveys conducted, among others, by the Central Statistical Office. Sample size enables parameters of interest to be estimated with acceptable precision only at the country or voivodeship level or by NACE section. The growing demand for reliable estimates at a low level of aggregation is the motivating force behind research into the application of indirect methods of estimation based on auxiliary sources of information. Hence, the article seeks to evaluate the possibility of applying the Fay-Herriot model to estimate one of the basic economic variables that characterise small business, i.e. revenue, based on information collected in administrative registers maintained by the Ministry of Finance.
Author Grażyna Dehnel (WIiGE / KS)
Grażyna Dehnel,,
- Department of Statistics
, Michał Pietrzak (WIiGE / KS)
Michał Pietrzak,,
- Department of Statistics
, Łukasz Wawrowski (WIiGE / KS)
Łukasz Wawrowski,,
- Department of Statistics
Other language title versionsOcena działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem modelu Faya-Herriota
Journal seriesArgumenta Oeconomica Cracoviensia, ISSN 1642-168X, (B 13 pkt)
Issue year2017
No16
Pages23-36
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishstatystyka małych obszarów, estymacja pośrednia, rejestry administracyjne, model Faya-Herriota, statystyka gospodarcza
Keywords in Englishsmall area estimation, indirect estimation, administrative registers, Fay-Herriot model, economic statistics
Abstract in PolishInformacje dotyczące miesięcznych charakterystyk sektora małych przedsiębiorstw obecnie pochodzą głównie z badań reprezentacyjnych prowadzonych m.in. przez GUS. Wielkość próby umożliwia precyzyjne oszacowanie parametrów jedynie dla całego kraju i województw bądź w przekroju sekcji PKD. Rosnąca potrzeba dostarczenia wiarygodnych szacunków na niskim poziomie agregacji skłania do prowadzenia badań dotyczących zastosowania pośrednich metod estymacji wykorzystujących dodatkowe źródła informacji. Stąd też celem artykułu jest ocena możliwości zastosowania modelu Fay-Herriota do oszacowania jednej z podstawowych charakterystyk ekonomicznych dotyczących małych przedsiębiorstw, jaką jest przychód, na podstawie informacji zawartych w rejestrach administracyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów.
DOIDOI:10.15678/AOC.2017.1602
URL https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1034/992
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?