Bariery w działalności instytucji finansowych na tle zmian sytuacji gospodarczej Polski

Robert Skikiewicz

Abstract

The article presents the characteristic of development of the main barriers to financial institutions activity and the assessment of their changes against the background of the economic situation of Poland. The most common barrier was a competition from domestic companies. Next, according to the frequency of occurrence, there were the following barriers: uncertainty of general economic situation and competition from foreign companies. The frequency of occurrence of most of the barriers, which were considered in the study, varies with the change of the economic situation of the country, which is confirmed by the results of the correlation analysis. The strength of relationship between variables is varied. The improvement of economic situation of the country results in less frequent negative impact on the activities of financial institutions of such factors as insufficient demand, unclear and inconsistent legislation, the uncertainty of the overall economic situation.
Author Robert Skikiewicz (WZ / KBRiU)
Robert Skikiewicz,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsBarriers of Activity of Financial Institutions Against the Background of Changes in the Economic Situation of Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No330
Pages352-360
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinstytucje finansowe, bariery działalności, sytuacja gospodarcza
Abstract in PolishW artykule przedstawiono charakterystykę kształtowania się podstawowych barier ograniczających prowadzenie działalności przez instytucje finansowe oraz dokonano oceny ich zmian na tle sytuacji gospodarczej Polski. Najczęściej występującą barierą była konkurencja ze strony firm krajowych. Na dalszych miejscach pod względem częstości występowania znalazły się: niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej oraz konkurencja firm zagranicznych. Natężenie większości uwzględnionych w badaniu barier zmienia się wraz ze zmianą sytuacji gospodarczej kraju, co potwierdzają wyniki analizy korelacji. Siła zależności jest zróżnicowana. Poprawa sytuacji gospodarczej prowadzi w szczególności do rzadszego negatywnego oddziaływania na sytuację instytucji finansowych takich czynników, jak: niedostateczny popyt, niejasne i niespójne przepisy prawne, niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?