Systemy emerytalne na Białorusi, w Kirgistanie i Kazachstanie w perspektywie starzenia się populacji

Rafał Iwański , Paweł Jaskuła , Zuzanna Rataj

Abstract

This paper is a well-detailed comparative study of the reforms and changes that have come into existence in the social policies in Belarus, The Republic of Kyrgyzstan and Kazakhstan since the collapse of the USSR. Presenting numbers and statistics essentially concentrate on the phenomenon of the aging populations in the analysed countries. The principal purpose of this investigation is the presentation of the diversity of social security systems (with a particular emphasis on pension schemes) which emerged in the chosen post-soviet republics after their gaining independence after 1991. The research encompasses a specific comparison of several variables: the unique approach of the described countries regarding the calculation of current and future pensions, the structure of budget social expenditures in the last decade and their demographic forecast until 2050. Our distinctive study of pension schemes exposes a very different range of potential threats associated with the correct functioning of currently existing social security systems in the investigated cases. The reason is the significant increase in the number of pensioners (those people above 65 years old) there. The models based on the solidarity pension scheme will only be able to be retained in the countries with a positive population growth trend.
Author Rafał Iwański - Szczecin University (USz)
Rafał Iwański,,
-
, Paweł Jaskuła (WGM / KMSG)
Paweł Jaskuła,,
- Department of International Economics
, Zuzanna Rataj (WE / KSiF)
Zuzanna Rataj,,
- Department of Sociology and Philosophy
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (0 pkt)
Issue year2019
No4
Pages89-107
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishstarzenie się społeczeństwa, systemy emerytalne, rynek pracy, gerontologia
Keywords in Englishageing population, pension systems, labour market, gerontology
Abstract in Polish Artykuł stanowi porównanie zmian zachodzących w systemach emerytalnych na Białorusi, w Kirgistanie i Kazachstanie w perspektywie starzejących się społeczeństw. Autorzy ukazują, że kraje powstałe po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) nie są homogeniczne w kontekście systemów emerytalnych. W celu uwzględnienia różnic między nimi porównane zostały sposoby obliczania obecnych i przyszłych emerytur, wydatki państw na te cele oraz prognozy demograficzne do 2050 roku. Różnice obserwowane między systemami emerytalnymi omawianych krajów ukazują różny stopień zagrożenia prawidłowego funkcjonowania aktualnie istniejących systemów emerytalnych, w wyniku przyrostu populacji osób w wieku 65+. Modele oparte na zasadzie solidarności pokoleniowej mogą być efektywne pod warunkiem, że dany kraj posiada rezerwę demograficzną.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2019.4.6
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/SOEP_4_2019.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_4_2019.pdf 1.64 MB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?