Konflikty w strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym

Aleksandra Hauke-Lopes

Abstract

Conflicts are an integral part of every business-to-business co-operation. Enterprise's activities in the international markets require from the company to take measures to resolve the conflict so as to prevent the negative impact on relationships and further cooperation. This article adopts the strategic network approach to analyze the conflicts and their impact on relationships in a network operating in a foreign market. Conflicts that occur between the two parties involved in a strategic business network also affect other cooperating entities and thereby influence the whole relationship. It is therefore important for the strategic business leader to take action to achieve the positive effects of a conflict situation. The article presents the main sources of conflict present in the literature and the actions that can be taken by the leader of the strategic business network in the foreign market in order to obtain positive effects of conflicts. It also highlights the elements that contribute to reducing the negative impact of conflicts and strengthen relationships in the strategic business network in the foreign market.
Author Aleksandra Hauke-Lopes (WGM / KMM)
Aleksandra Hauke-Lopes,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsConflicts in the Strategic Business Network Operating in the Foreign Market
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No3
Pages97-107
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonflikt, relacje biznesowe, strategiczna sieć biznesowa, internacjonalizacja
Keywords in Englishconflict, business relationship, strategic business network, internationalization
Abstract in PolishKonflikty stanowią nieodłączny element współpracy przedsiębiorstw na rynku business-to-business. Działalność na rynkach międzynarodowych wymaga podjęcia działań służących rozwiązaniu konfliktu, tak, aby jego skutki nie miały negatywnego wpływu na relacje i dalszą współpracę. W artykule przyjęto perspektywę lidera strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym do analizy konfliktów i ich wpływu na relacje występujące w danym powiązaniu sieciowym. Konflikty, które rozwijają się pomiędzy dwoma podmiotami współpracującymi w strategicznej sieci biznesowej oddziałują także na inne, kooperujące z nimi podmioty, a tym samym wpływają na dane powiązanie sieciowe. Dlatego istotne jest podjęcie przez lidera strategicznej sieci biznesowej działań, które umożliwią osiąganie pozytywnych efektów wynikających z wystąpienia sytuacji kryzysowej. W artykule przedstawiono podstawowe źródła konfliktu eksponowane w literaturze przedmiotu oraz propozycję działań jakie może podjąć lider strategicznej sieci biznesowej na rynku zagranicznym w celu uzyskania pozytywnych efektów konfliktów. Wskazano także na elementy, które przyczyniają się do zmniejszenia występowania konfliktów oraz umacniania relacji biznesowych w strategicznej sieci biznesowej na rynku zagranicznym
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171481578?q=f479edc8-94ae-4a2a-bf29-ff29e4570351$1&qt=IN_PAGE
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?