Dostępność mieszkań na poznańskim lokalnym rynku mieszkaniowym

Łukasz Strączkowski , Anna Mazurczak

Abstract

Housing demand is one of the key problem on housing market. There are a lot of determinants (general and local) that influence on its. One of these determinants is housing affordability, as a result of households'' incomes and prices of dwellings. The aim of the article is to show housing affordability on the local housing market in Poznań (on the basis of primary and secondary research). The main conclusion is that there is a problem with housing affordability in Poznań - only relatively small part of dwellings can be bought with a observed level of households'' incomes.
Author Łukasz Strączkowski (WZ / KIiN)
Łukasz Strączkowski,,
- Department of Investment and Real Estate
, Anna Mazurczak (WZ / KIiN)
Anna Mazurczak,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsAffordability of Housing on the Local Housing Market in Poznań
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol44
No2
Pages18-23
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRynek mieszkaniowy, Popyt na nieruchomości, Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości
Keywords in EnglishHousing market, Demand for real estate, Real estate market, Real estate prices
Abstract in PolishPopyt mieszkaniowy to jedno z kluczowych zagadnień na rynku nieruchomości. Na ów popyt wpływa wiele elementów, i tych o charakterze ogólnym (m.in. polityka kredytowa banków), i tych o charakterze lokalnym (np. lokalne preferencje nabywców). Z pewnością czynnikami istotnymi są także dochody lokalnej społeczności oraz ceny mieszkań, które w zestawieniu dają obraz tzw. dostępności mieszkaniowej. Celem artykułu jest oszacowanie i przedstawienie dostępności mieszkaniowej na lokalnym rynku w Poznaniu. Do oszacowania dostępności wykorzystano zarówno dane wtórne (pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) oraz pierwotne (pochodzące z badań prowadzonych na rynku nowych mieszkań w Poznaniu). Z przeprowadzonych prac wynika, że w Poznaniu istnieje problem niedostępności mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. Poziom cen mieszkań w zestawieniu z przeciętnymi dochodami wskazuje, że dostępne są w zasadzie tylko lokale mniejsze.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2015/2-2015/PRN%202-2015-18.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?