Unia bankowa i unia rynków kapitałowych - analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym

Krzysztof Waliszewski

Abstract

The global financial crisis (2007-2008) has exposed weaknesses in the supervision of the banking system and the leveling is the main objective of the European Banking Union. In turn, the lack of sufficient effectiveness of the EU authorities in stimulating economic growth lay at the basis of European Capital Markets Union assuming stimulating investment through the capital market. Both projects concern the financial area, but the first one is dedicated only to the euro area with the option of the accession of other countries, and the second to all EU-28. A special role in this project will be served by the United Kingdom because of the most developed and largest equity market among all EU countries. Moreover the supporters of Capital Markets Union in the UK suggest even big benefits of this project, which is to be a counterweight to the views of the country's leaving the EU. The timetable for their full implementation is quite remote, and the banking union in the range of two pillars is already being implemented, and the Capital Markets Union is at the end of the first half of 2015 at the development stage of the Action Plan setting out the detailed schedule of activities for the implementation of this project. The issue of the article is very important and timely, while pointing to the need for further research on banking union and Capital Markets Union.
Author Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
Other language title versionsBanking Union and Capital Markets Union - Comparative Analysis of the European Integration Projects in Financial Area
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Issue year2015
No2 (23)
Pages127-142
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish unia bankowa, unia rynków kapitałowych, regulacje bankowe, finansowanie MŚP
Keywords in Englishbanking union, Capital Markets Union, banking regulation, SME financing
Abstract in PolishGlobalny kryzys finansowy (ujawnił słabości w obszarze nadzoru nad systemem bankowym, a ich niwelacja i przeciwdziałanie kryzysom w przyszłości jest głównym celem europejskiej unii bankowej. Z kolei brak dostatecznej skuteczności działań podejmowanych przez władze UE w zakresie pobudzania wzrostu gospodarczego legł u podstaw europejskiej unii rynków kapitałowych zakładającej pobudzenie inwestycji przez sprawniej działający rynek kapitałowy i pozyskiwanie z niego kapitału przez podmioty gospodarcze. Harmonogram pełnego wdrożenia przedmiotowych unii jest dość odległy, przy czym unia bankowa w zakresie 2 filarów jest już w trakcie wdrażania, a unia rynków kapitałowych jest według stanu na koniec III kwartału 2015 r. na etapie ogłoszenia planu działań określającego harmonogram czynności prowadzących do implementacji tego projektu.
DOIDOI:10.15611/nof.2015.2.07
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34270/edition/31073/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*9 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?