Saldo błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym Polski. Wstęp do analizy

Justyna Biegańska

Abstract

Due to the globalisation processes the balance of payment statistics increasingly gains in importance. On the other hand trade and capital flow liberalisation may negatively affect the data quality - some transaction may be recorded improperly or not recorded at all. All these discrepancies will be included in the balance of payments as the balancing item named Net Errors and Omissions (NEO). The aim of this paper is to present general sources of statisitcal discrepancies and their level in the Balance of Payments of Poland. The examination of time series data regarding stationarity and seasonality showed a slightly positive trend without any statistically significant seasonal patterns. The occurrence of the highest levels of NEO in the times of external schocks and increased short-term capital flows suggests the possible direction of further research.
Author Justyna Biegańska (WGM / KFM)
Justyna Biegańska,,
- Department of International Finance
Other language title versionsNet Errors and Omissions in the Balance of Payments of Poland. Introduction to the Analysis
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2016
No3 (11)
Pages186-196
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishglobalizacja, międzynarodowe przepływy towarowe i kapitałowe, bilans płatniczy, zasada podwójnego księgowania, saldo błędów i opuszczeń
Keywords in Englishglobalisation, international trade and capital flows, Balance of Payments, doubleentry standard, Net Errors and Omissions
Abstract in PolishPostępujące procesy globalizacyjne w sferze gospodarczej nie pozostały bez wpływu na statystyki bilansu płatniczego. Wzrastająca rola obrotów z zagranicą przyczynia się do wzrostu istotności analizy statystyk bilansu płatniczego. Z drugiej jednak strony, uwolnienie handlu i przepływów kapitałowych i mniejszy stopień kontroli zdają się nie sprzyjać gromadzeniu rzetelnych danych bilansowych. W takich warunkach na znaczeniu zyskuje badanie pozycji bilansującej, zwanej saldem błędów i opuszczeń (NEO - Net Errors and Omissions). Celem artykułu jest wprowadzenie w zagadnienie salda NEO - przedstawienie ogólnych źródeł powstania odchyleń statystycznych oraz analiza ich poziomu w bilansie płatniczym Polski. Dokonano tego za pomocą badania szeregu czasowego zawierającego obserwacje w wymiarze kwartalnym z lat 1994-2013 pod kątem jego podstawowych właściwości - stacjonarności oraz sezonowości. Badanie podstawowych współczynników wyznaczonych metodą regresji liniowej KMNK wykazało istnienie łagodnego, pozytywnego trendu liniowego, natomiast jednoczynnikowa analiza wariancji nie wskazała na istnienie statystycznie istotnych wahań sezonowych. Wystąpienie najwyższych wartościowo obserwacji w okresach szoków zewnętrznych oraz wzmożonego przepływu kapitału krótkoterminowego (wejście do UE oraz kryzys subprime) wskazuje możliwy kierunek dalszych badań.
DOIDOI:10.15611/e21.2016.3.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36217&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?