Źródła finansowania inwestycji w polskich przedsiębiorstwach

Sebastian Chęciński

Abstract

Purpose - the aim of the article was to identify financing sources of investments carried out by microenterprises on the industrial goods market. Design/methodology/approach - the research problem entailed the choice of quantitative methods as a research base. The comparative study of complex phenomena, the structure indicators, the arithmetic mean as well as the importance hierarchy methods were used. The research was based on the results of an in-depth survey conducted in the years 2013-2014 on the sample of 177 microenterprises. Findings - the basic financing sources of investments carried out by microenterprises were identified and assessed in the paper. Originality/value - the author identified and assessed the financing sources of investments carried out by microenterprises in the light of his own empirical research. The knowledge gained has practical value and can be useful for financial institutions in the process of creating their offers for microenterprises.
Author Sebastian Chęciński (WZ / KZAZP)
Sebastian Chęciński,,
- KZAZP
Other language title versionsFinancing Sources of Investments in Polish Enterprises
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No74 t.1
Pages397-408
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishŹródła finansowania, Inwestycje, Mikroprzedsiębiorstwo
Keywords in EnglishSource of financing, Investment, Micro-enterprise
Abstract in PolishCel - Celem artykułu jest zidentyfikowanie źródeł finansowania działalności inwestycyjnej wykorzystywanych przez mikroprzedsiębiorstwa działające na rynku dóbr przemysłowych. Metodologia badania - Specyfika problemu badawczego przesądziła o przyjęciu jako podstawy badań ilościowych, w których zastosowano analizę porównawczą zjawisk złożonych, wskaźniki struktury, średnie arytmetyczne oraz hierarchię ważności. Podstawą analizy były wyniki pogłębionych badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w latach 2013-2014 na próbie 177 mikroprzedsiębiorstw. Wynik - W artykule zidentyfikowano oraz oceniono podstawowe rodzaje źródeł finansowania działalności inwestycyjnej stosowane w mikroprzedsiębiorstwach. Wartość - Autor identyfikuje oraz ocenia poprzez pryzmat badań empirycznych źródła finansowania działalności mikroprzedsiębiorstw. Wiedza ta ma wartość praktyczną i może być wykorzystana w szczególności przez instytucje finansowe w celu stworzenia oferty produktowej adresowanej do mikroprzedsiębiorców.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/1-34
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-397.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?