Industry Factors in Company's Internationalization Degree

Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

Abstract

The purpose of this paper is to identify whether the internal pressure of the industry contributes to the accelerated internationalization moves of the industry's new entrants. Three main factors are taken into consideration: internal degree of industry internationalization (iDOII), external degree of industry internationalization (eDOII) and industry transaction costs (TC). Basing on the data collected by the Central Statistical Office of Poland 438 new entrants and their willingness to expand abroad are analyzed. Quantitative analysis is applied using the logistics regression model. The empirical analysis found support for two out of three hypotheses posed. New industry entrants were willing to internationalize early if the industry transaction costs level were high and if the external degree of industry internationalization was high. Previous finding supported the thesis that companies' internationalization strategies were influenced by the industry factors. This research deepens the study of the relation by exploring new ties. It translates the transaction cost approach into the mesoeconomic perspective and verifies if and how company's choices are influenced by it. It dwells on the issue to what degree overall internationalization of the competitors shapes the managerial decisions of the industry newcomers.
Author Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsCzynniki branżowe a poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
No5
Pages11-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpoziom wewnętrznej internacjonalizacji branży, poziom zewnętrznej internacjonalizacji branży, nowe wejścia, czynniki branżowe, koszty transakcyjne
Abstract in PolishCelem artykułu jest weryfikacja, czy wewnętrzna presja branży ma wpływ na przyspieszone decyzje o internacjonalizacji przedsiębiorstw wchodzących do branży. Analizowane są trzy główne czynniki: poziom wewnętrznej internacjonalizacji branży (iDOII), poziom zewnętrznej internacjonalizacji branży (eDOII) oraz poziom kosztów transakcyjnych branży (TC). Wykorzystując dane Głównego Urzędu Statystycznego, poddano analizie 438 nowych wejść branżowych pod kątem decyzji o ekspansji zagranicznej. Zastosowano metody ilościowe, a dokładniej regresję logistyczną. W wyniku przeprowadzonych badań znaleziono potwierdzenie dla dwóch z trzech postawionych hipotez badawczych. Przedsiębiorstwa wykazywały szybszą chęć internacjonalizacji w przypadku wysokiego stopnia zewnętrznej internacjonalizacji branży i wysokich kosztów transakcyjnych branży. Wcześniejsze badania wskazywały na istnienie związków pomiędzy strategiami internacjonalizacji a czynnikami branżowymi, jednak relacje te były analizowane stosunkowo powierzchownie. Otrzymane w tym badaniu wyniki sugerują istnienie innych czynników wpływających na decyzje przedsiębiorstw, w tym kosztów transakcyjnych, które dotychczas nie były analizowane w perspektywie mezoekonomicznej.
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?