Implied Correlation Index: An Application to Economic Sectors of Commodity Futures and Stock Markets

Krzysztof Echaust , Małgorzata Just

Abstract

An implied correlation index (ICI) measures the average correlation between all constituents of the portfolio. The concept of the index is similar to that of the S&P500 implied correlation index, but it is based on volatility estimation instead of option-implied volatility. The objective of the study is to examine the dynamics and properties of the implied correlation estimates within various economic sectors of the stock and commodity markets. We explore three commodity futures markets: metals, energy, agriculture, and five stock markets: basic materials, financials, industrials, oil & gas and technology over the period of 2006–2017. In order to capture the dynamic character of the implied correlation we propose to take into account the GARCH type approaches to calculate volatility and Value at Risk estimates of considered assets and use them in implied correlation estimates. We also found statistical properties of the implied correlation indices. The implied correlation for most sectors is both time-varying and market-state-dependent. Assets in stock sectors are on average much more dependent than assets in commodity sectors. The implied correlation exhibits clustering properties, long memory, asymmetry and co-movement with volatility. Using the Granger causality test we showed that the impact of ICI on volatility is highly statistically significant. These results provide some useful practical implications for investors and financial institution how to estimate and control time-varying dependence between the assets in the investment portfolio.
Autor Krzysztof Echaust (WIiGE / KBO)
Krzysztof Echaust
- Katedra Badań Operacyjnych
, Małgorzata Just - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Małgorzata Just
-
Tytuł czasopisma/seriiInzinerine Ekonomika-Engineering Economics, [Engineering Economics], ISSN 1392-2785, e-ISSN 2029-5839, (N/A 70 pkt)
Rok wydania2020
Tom31
Nr1
Paginacja4-17
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimIndeks implikowanej korelacji, VaR, fakty stylizowane, portfel, akcje, towary
Słowa kluczowe w języku angielskimImplied Correlation Index; VaR-Implied Correlation Index; Stylised Facts; Portfolio; Stocks; Commodities
Klasyfikacja ASJC1403 Business and International Management; 2002 Economics and Econometrics; 2201 Engineering (miscellaneous)
DOIDOI:10.5755/j01.ee.31.1.22247
URL http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/22247
Języken angielski
Punktacja (całkowita)70
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 70.0, 04-10-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.831; Impact Factor WoS: 2017 = 0.709 (2) - 2017=0.806 (5)
Liczba cytowań*2 (2020-10-20)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?