Rola wartości godziwej w tworzeniu rezerw niebilansowych

Marek Kawacki

Abstract

The aim of the article: The presentation of the role of fair value in the process of non-balance reserve creation and the indication of differences between the use of domestic and international accounting standards. Research methods: Critical analysis of the literature and legal regulations, deductive reasoning and synthesis of conclusions drawn from the analysis. Research result: The selection of valuation method in fair value allows the board to create a non-balance reserve, and its volume depends on the method of this valuation. The research value of the article: The indication of three areas of impact of valuation in fair value on the process on the non-balance reserve creation.
Author Marek Kawacki (UEP)
Marek Kawacki,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Role of Fair Value in Non-Balance Reserve Creation
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2016
No147
Pages125-142
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishrezerwy niebilansowe, aktualizacja wartości aktywów, wycena, wartość godziwa, sprawozdawczość finansowa
Keywords in Englishnon-balance reserves, asset value update, valuation, fair value, financial reporting
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie roli wartości godziwej w procesie tworzenia rezerw niebilansowych ze wskazaniem różnic występujących między stosowaniem krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. W artykule wykorzystano jako metody badawcze analizę krytyczną literatury i przepisów prawnych, metodę dedukcyjną oraz syntezę wniosków z analizy. W artykule wykazano, że wybór metody wyceny w wartości godziwej umożliwia zarządowi jednostki tworzenie rezerwy niebilansowej, zaś jej wielkość jest uzależniona od sposobu tej wyceny. Wyszczególniono też trzy obszary wpływu wyceny w wartości godziwej na proces tworzenia rezerw niebilansowych.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?