Projekt zmian mechanizmu wyrównania finansowego dla gmin na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego

Sławomira Kańduła

Abstract

Article refers to the system of supplementary income for municipalities in Poland, especially to fiscal equalization mechanism. The aim of the article is to present and assess the government's outline of changes in the fiscal equalization mechanism presented in June 2015, against the background of the of fiscal federalism literature. The proposed solutions go primarily to meet the postulate of equalizing the differences in expenditure needs of municipalities. They also take into account the specificity of certain municipalities (population size in small communities, population density). Some of the changes refer not only to the theoretical postulates as to the dysfunction of horizontal redistribution mechanism, which confirmed the Constitutional Court (Tribunal).
Author Sławomira Kańduła (WE / KFP)
Sławomira Kańduła,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsChanges in the System of Local Fiscal Equalization Mechanizm Against the Demands of the Fiscal Federalism Theory
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2015
No118
Pages153-168
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishteoria federalizmu fiskalnego, dochody gmin, mechanizm wyrównawczy
Keywords in Englishtheory of fiscal federalism, municipal revenues, fiscal equalization
Abstract in PolishArtykuł odwołuje się do systemu dochodów uzupełniających gmin w Polsce, w szczególności do mechanizmu wyrównania finansowego adresowanego do tych jednostek. Jego celem jest charakterystyka i ocena ministerialnej koncepcji zmian w tym systemie, zaprezentowanej w czerwcu 2015 roku, na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego. W artykule stwierdzono, że proponowane rozwiązania wychodzą przede wszystkim naprzeciw postulatowi wyrównywania różnic w potrzebach wydatkowych gmin. Uwzględnia się w nich też specyfikę niektórych gmin (liczbę ludności w małych gminach, gęstość zaludnienia). Niektóre zmiany odwołują się nie tyle do postulatów teoretycznych, ile do dysfunkcji mechanizmu redystrybucji poziomej, które potwierdził Trybunał Konstytucyjny.
DOIDOI:10.18276/epu.2015.118-11
URL https://wnus.edu.pl/epu/file/article/download/1571.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-22)
Additional fields
Tytuł numeru25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?