Wpływ podatku od towarów i usług na płynność finansową przedsiębiorstwa

Dawid Obrzeżgiewicz

Abstract

Maintaining liquidity is the most important short-term purpose of a company. On the other hand, there are limitations that reduce the level of liquidity. One such limitation is the taxation of turnover. VAT should have a neutral effect on the activity of companies. However, in economic life there are situations in which VAT leads to the deterioration of financial liquidity. The aim of the article is to analyze the impact of VAT on the liquidity of company. The implementation of the objective will be supported by simulation method.
Author Dawid Obrzeżgiewicz (WZ / KR)
Dawid Obrzeżgiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsImpact of Vat On Financial Liquidity Of Company
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No439
Pages253-264
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishopodatkowanie, płynność finansowa, podatek od towarów i usług, przepływy pieniężne
Keywords in Englishtaxation, financial liqudity, value added tax, cash flow
Abstract in PolishUtrzymanie płynności finansowej jest najważniejszym krótkookresowym celem każdego przedsiębiorstwa. Z drugiej strony istnieją ograniczenia, które zmniejszają poziom płynności podmiotów gospodarczych. Jednym z takich ograniczeń jest opodatkowanie obrotu. Podatek od towarów i usług z założenia powinien neutralnie wpływać na działalność podmiotów gospodarczych. Jednak w życiu gospodarczym można zauważyć sytuacje, w których powstanie zobowiązania podatkowego z tytułu VAT prowadzi do pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza wpływu podatku od towarów i usług na płynność finansową przedsiębiorstwa. Cel opracowania wymógł zastosowanie adekwatnych metod badawczych: metody analizy literatury i aktów prawnych oraz metody analizy finansowej. W szczególności, w celu zdiagnozowania zakresu przedmiotowego artykułu, wykorzystano metodę symulacji.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.439.22
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34057&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?