Tworzenie, wykorzystanie i wpływ zdolności dynamicznych na wyniki przedsiębiorstwa

Maja Sajdak

Abstract

The concept of dynamic capabilities is the area of researchers' interest due to its outstandingly crucial impact on company's competitive advantage and performance. The aim of the article is to identify the process of creation and development of dynamic capabilities as well as to indicate various perspectives of their implementation and impact on company's performance. The first subchapter presents an attempt to differentiate between the concept of capabilities and other related terms such as resources and competences. The development of capabilities was analysed in relation to the model - a life cycle of capabilities, which refers to subsequent stadiums of the development of capabilities within a company. The second subchapter contains a discussion on the results of empirical research, which indicate crucial impact of dynamic capabilities on companies' performance.
Author Maja Sajdak (WZ / KZS)
Maja Sajdak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsCreation, Implementation and Impact of Dynamic Capabilities on Company's Performance
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (368), tom II
Pages38-46
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzdolności dynamiczne, wyniki przedsiębiorstw
Keywords in Englishdynamic capabilities, company’s performance
Abstract in PolishKoncepcja dynamicznych umiejętności stanowi źródło zainteresowania naukowców ze względu na swój niezwykle istotny wpływ na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz jego wyniki. Celem artykułu jest identyfikacja procesu tworzenia i rozwoju zdolności dynamicznych oraz wskazanie odmiennych perspektyw ich wykorzystania, jak również wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. W opracowaniu podjęto próbę rozróżnienia zagadnienia zdolności od innych terminów pokrewnych, takich jak zasoby czy kompetencje. Przeanalizowano rozwój zdolności odwołując się do modelu - cyklu życia zdolności opisującego kolejne stadia rozwoju zdolności w przedsiębiorstwie. Następnie omówiono rezultaty badań empirycznych wskazujących na istotny wpływ zdolności dynamicznych na wyniki przedsiębiorstw.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ada7aa76-15b9-4391-827f-9aaf64db1887/c/IBRKK-handel_wew_3-2017-t2.38-46.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 09-09-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?