Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) produktów - bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej

Anna Lewandowska

Abstract

Environmental life cycle assessment, known in short as LCA, is the so-called methodical basis of product environmental footprint (PEF). In view of ongoing pilot projects of the European Commission in order to harmonise the organic products market and the development of common methods for measuring environmental performance in the life cycle of products and businesses, it seems obvious that the time of both practical and widespread use of LCA is coming. This information is important for Polish enterprises for which a life cycle concept in environmental perspective may be a novelty. Therefore, this issue should be brought closer and its significance indicated, which is the main purpose of this article.
Author Anna Lewandowska (WT / KTiEPP)
Anna Lewandowska,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Other language title versionsEnvironmental Life Cycle Assessment (LCA) of Products - Closer than Ever before
Journal seriesLogistyka Odzysku, ISSN 2083-6422, (B 6 pkt)
Issue year2015
No4(17)
Pages28-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishOcena cyklu życia, Środowisko przyrodnicze, Cykl życia produktu, Cykl życia
Keywords in EnglishLife Cycle Assessment (LCA), Natural environment, Product life cycle, Life cycles
Abstract in PolishŚrodowiskowa ocena cyklu życia, zwana w skrócie LCA, stanowi metodyczną podstawę tzw. śladów środowiskowych produktów (Product Environmental Footprint, PEF). Wobec obecnie realizowanych pilotażowych działań Komisji Europejskiej na rzecz ujednolicenia rynku produktów ekologicznych i opracowywania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów oraz przedsiębiorstw, trudno oprzeć się wrażeniu, że czas praktycznego i powszechnego wykorzystania LCA nadchodzi. Jest to informacja ważna dla polskich przedsiębiorstw, dla których koncepcja cyklu życia w ujęciu środowiskowym może być nowością. Warto zatem przybliżyć tę problematykę i zasygnalizować jej istotność, co jest głównym celem niniejszego artykułu.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?