Aktywność sportowa polskich biegaczy i wynikający z niej potencjał marketingowy

Zygmunt Waśkowski , Anna Jasiulewicz

Abstract

The purpose of this article is to analyze the sport activity of runners and to estimate on this basis their marketing potential in cross-industry. The prepared publication is therefore empirical-cognitive, resulting in the identification of the behavior and the determinants of purchase decisions made by the sports-active persons. The empirical part of the paper was prepared on the basis of one survey conducted twice by one of the authors, on the sample of several thousand runners. The outcomes were confronted with the available results of other studies conducted in recent years on the Polish sports market. The results of the research concerning issues such as attitude towards running, the importance of this activity in life, the role and importance of information sources, the frequency and place of purchases show the high heterogeneity of behavior of Polish runners. Based on the empirical evidence it may be observed that marketing potential of this market segment from the vendor point of view is very promising.
Author Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski,,
- Department of Marketing Strategies
, Anna Jasiulewicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Anna Jasiulewicz,,
-
Other language title versionsSport activity of polish runners and the resulting marketing potential
Journal seriesJournal of Education, Health and Sport, ISSN , e-ISSN 2391-8306, (B 7 pkt)
Issue year2017
Vol7
No6
Pages844-851
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarketing sportu, rynek biegowy, biegacze, biegi
Keywords in Englishquality, sport marketing, running market, runners, run events
Abstract in PolishJako cel artykułu przyjęto analizę aktywności sportowej biegaczy i oszacowanie na tej podstawie, reprezentowanego przez nich potencjału marketingowego branży biegowej. Przygotowana publikacja ma zatem charakter empirycznopoznawczy, jej rezultatem jest identyfikacja zachowań oraz determinant podejmowanych decyzji zakupowych przez osoby aktywne sportowo. Empiryczna część artykułu została przygotowana w oparciu o przeprowadzone dwukrotnie badania ankietowe, na próbie kilku tysięcy biegaczy, skonfrontowane z dostępnymi wynikami innych badań prowadzonych w ostatnich latach na polskim rynku sportu. Zaprezentowane w artykule wyniki badań, odnoszące się do takich zagadnień jak postawa wobec biegania, znaczenie tej aktywności w życiu, rola i ważność źródeł informacji, częstotliwość i miejsca dokonywanych zakupów świadczą o wysokiej niejednorodności zachowań polskich biegaczy. Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego stwierdzono, iż rysujący się potencjał marketingowy tego segmentu rynku z punktu widzenia dostawców jest bardzo obiecujący.
DOIDOI:10.5281/zenodo.1038442
URL http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4988/pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?