Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a niszczenie wizerunku przedsiębiorstwa

Krzysztof Gołata

Abstract

The concept of corporate social irresponsibility appears relatively rarely in literature and public discourse. Companies are more likely to inform about positive aspects of their non-profit activities (for their employees, local communities, the environment) than about issues that worsen their image and reputation. However, talking about negative aspects of non-commercial activities seems important and worthwhile as it eliminates pathologies (in terms of corporate social irresponsibility) and increases social trust in activities related to corporate social responsibility.
Author Krzysztof Gołata (WE / KPEiPR)
Krzysztof Gołata,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Other language title versionsCorporate Social Irresponsibility and the Destruction of the Corporate Image
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4
Pages215-224
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, wizerunek przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo
Keywords in Englishcorporate Social Responsibility (CSR), company image, enterprises
Abstract in PolishW literaturze i dyskursie publicznym pojęcie społecznej nieodpowiedzialności biznesu pojawia się stosunkowo rzadko. Przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej informują o pozytywnych aspektach swojej działalności pozabiznesowej (działaniach na rzecz pracowników, społeczności lokalnych, ochrony środowiska) niż o kwestiach pogarszających ich wizerunek i reputację w oczach opinii publicznej. Mówienie o negatywnych stronach działalności pozabiznesowej wydaje się jednak istotne, gdyż eliminowanie patologii (społecznej nieodpowiedzialności biznesu) zwiększa społeczne zaufanie do działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2017.79.4.17
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/11862/11709
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 01-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?