Wykorzystanie rozwiązań big data w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Adam Weinert

Abstract

The article presents the concept of big data in enterprise management. The first part of paper concerns the nature and objectives of the big data approach. In the second part is introduced results of empirical research. Author use a comparative approach to indicated the differences in the exploit of big data solutions against various characteristics. The analysis helps to determine the specifics of the practical utility of the concept of big data in Polish enterprises.
Author Adam Weinert (UEP)
Adam Weinert,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Use of Big Data Solutions in Business Management
Journal seriesActa Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, ISSN 1689-8966, e-ISSN 2450-7040, (B 5 pkt)
Issue year2016
Vol43
No3
Pages91-100
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoncepcja big data, przedsiębiorstwo, zarządzanie, systemy wspomagania organizacji
Keywords in Englishconcept of big data, enterprise, management, support systems organization
Abstract in PolishW opracowaniu zaprezentowano koncepcję big data w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pierwsza część artykułu dotyczy istoty i założeń w podejściu big data. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych. Za pomocą ujęcia komparatywnego wskazano różnice w wykorzystaniu rozwiązań big data na tle różnych cech przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza przyczynia się do określenia specyfiki praktycznej użyteczności koncepcji big data w polskich przedsiębiorstwach.
DOIDOI:10.12775/AUNC_ZARZ.2016.032
URL http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.032
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2021-06-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?