Wpływ bezrobocia na subiektywny dobrostan osób młodych w Polsce

Piotr Michoń

Abstract

The purpose of this article was to examine how the experience of unemployment affects different dimensions of subjective well-being of young people in Poland. The paper analyzed: the cost of unemployment understood as the difference in the level of well-being of the unemployed and employed; employment premium, the difference between the level of subjective well-being of employed individuals who have experienced unemployment in the past and unemployed; scarring effect - the difference between the level of subjective well-being of employed who have been unemployed in the past and employed that have never been unemployed. The study results indicate that unemployment has a negative effect on: satisfaction with financial situation, relationships with friends, self-esteem, vitality, assessment of the prospects for the future, and satisfaction with leisure time.
Author Piotr Michoń (WE / KPiPS)
Piotr Michoń,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsThe Impact of Unemployment on Subjective Well-Being of Young People in Poland
Journal seriesPolityka Społeczna, ISSN 0137-4729, (B 12 pkt)
Issue year2017
No8
Pages41-47
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezrobocie, młodzież, praca, badania naukowe, zadowolenie społeczeństwa, nierówności społeczne
Keywords in Englishunemployment, young people, labour, scientific research, society satisfaction, social inequality
Abstract in PolishCelem tego artykułu było zbadanie jak doświadczanie bezrobocia wpływa na różne wymiary subiektywnego dobrostanu młodych osób w Polsce. Analizie poddano: koszt bezrobocia rozumiany jako różnica w poziomie dobrostanu między bezrobotnymi i pracującymi zawodowo; premię na zatrudnieniu - różnicę pomiędzy poziomem subiektywnego dobrostanu osób pracujących zawodowo, które doświadczyły bezrobocia w przeszłości a dobrostanem osób bezrobotnych; oraz efekt blizny - różnicę pomiędzy poziomem dobrostanu osób pracujących zawodowo, które były bezrobotne w przeszłości i tych, które bezrobotne nigdy nie były. Wyniki badania wskazują, że bezrobocie oddziałuje negatywnie na: ocenę sytuacji finansowej, relacje z przyjaciółmi, samoocenę, witalność, ocenę perspektyw na przyszłość, oraz zadowolenie ze spędzania czasu wolnego.
URL https://www.ipiss.com.pl/psnumery/521m
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?