The Reliability of Integrated Reporting

Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

This paper presents the conclusions from analyzing the reliability of integrated reporting in the light of the strategic and information-related paradigm of accounting. The study demonstrates the reliability in the light of international standards that standardize integrated reporting, according to which there is a need for the improvement of credibility. As a key form of improving the reliability of integrated reporting the author indicates an internal and external verification of financial data and non-financial disclosure, both based on accountability account related to a company's responsibility. The purpose of the study was achieved by employing pertinent research methods, including in particular a critical analysis of scholarly literature and the method of analogy. The study is axiomatic in nature, based on fundamental accounting theory assumptions.
Author Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsWiarygodność sprawozdawczości zintegrowanej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No503
Pages494-502
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość, sprawozdawczość
Keywords in Englishaccounting, reporting
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wnioski z analizy wiarygodności danych niefinansowych, stanowiących kluczowe narzędzie sprawozdawczości zintegrowanej w świetle strategiczno- informacyjnego paradygmatu rachunkowości. Opracowanie ukazuje cechę wiarygodności z perspektywy międzynarodowych standardów normalizujących raportowanie zintegrowane. Wskazuje potrzebę jej zwiększania wobec identyfikowanego w praktyce ryzyka prezentacji danych niewiarygodnych w sprawozdawczości zintegrowanej. Za kluczową formę uwiarygodniania danych niefinansowych raportowania zintegrowanego autor przyjmuje wewnętrzną i zewnętrzną weryfikację danych finansowych i ujawnień pozafinansowych, opartą na rachunku odpowiedzialności. W realizacji celów opracowania wykorzystano adekwatne metody badawcze, w tym w szczególności krytyczną analizę piśmiennictwa naukowego oraz metodę analogii. Opracowanie ma charakter aksjomatyczny w zakresie wykorzystania podstawowych założeń teorii rachunkowości.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.503.44
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41135
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?