Zagrożenia klimatyczne w rolnictwie a ubezpieczenia upraw

Zuzanna Czekaj

Abstract

This article presents possible risks to farms. It indicates the causes of characteristic threats to agriculture and attempts to classify these dangers. Particular attention has been paid to climatic risks. This choice is not accidental because natural hazards have a significant effect on plant production, which is the core business for most farms in Poland. The aim of the study is to present crop insurance as a means of minimizing farming risks related to climate. The article attempts to determine which of the natural hazards in Poland is the most important. It also discusses the use of crop insurance in Poland; starting from what area is covered by insurance, through which crops are frequently insured, and ending with selected types of risk. It proposes insurance matched to the needs of Polish farms.
Author Zuzanna Czekaj (UEP)
Zuzanna Czekaj,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsClimatic risks in agriculture and crop insurance
Journal seriesWiadomości Ubezpieczeniowe, ISSN 0137-7264, (0 pkt)
Issue year2016
No2
Pages145-157
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishgospodarstwo rolne, ryzyko, zagrożenia przyrodnicze, ubezpieczenie upraw
Keywords in Englishfarm, risk, natural hazards, crop insurance
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zagrożenia występujące w gospodarstwach rolnych i wskazano przyczyny ich powstawania. Zaproponowano również sposób klasyfikacji tych zagrożeń. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia związane z klimatem. Wybór ten nie jest przypadkowy, bowiem zagrożenia przyrodnicze w znacznej mierze wpływają na wielkość produkcji roślinnej, która stanowi podstawową działalność większości gospodarstw rolnych w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie ubezpieczenia upraw rolnych jako narzędzia minimalizującego zagrożenie o charakterze klimatycznym w gospodarstwie rolnym. W artykule dokonano próby określenia, które z zagrożeń o charakterze przyrodniczym jest w Polsce najistotniejsze. Omówiono także wykorzystanie instrumentu ubezpieczenia upraw w Polsce, począwszy od wielkości areału objętego ochroną ubezpieczeniową, poprzez typy najczęściej ubezpieczanych upraw, a skończywszy na rodzajach wybieranego ryzyka. Wysnuto wnioski dotyczące niedopasowania struktury zawieranych ubezpieczeń do potrzeb polskich gospodarstw rolnych.
URL https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU%202%202016/WU%202016-02%2010%20Czekaj.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 0.0, 07-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 07-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?