Zróżnicowanie przestrzenne skutków i perspektyw suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej

Anna Jancz

Abstract

The main purpose of this article is to show analysis of the spatial differentiation in terms of effects and prospects of suburbanisation in Poznań agglomeration. The main disproportions in development of municipalities in studied area are indicated by variables as demographic data, spatial planning, the housing industry, technical infrastructure and level of country economic development. The data for this analysis has been obtained from data provided by Central Statistical Office. The time range for this analysis is mainly year 2013 with specification of suburbanisation dynamic in 2003-2013. The research method that has been used is spatial typology which distinguishes types of similar objects due to the highlighted groups ("leader" - strong municipalities which have been transformed by suburbanisation and are ready for the further development, "following" - municipalities with high suburbanisation potential but without existing transformations that haven benn clearly identified, "passive" - administrative units which are the least responsive to suburbanization processes, and which does not have any potential to absorb this type of process in the future, "fading" - municipalities with large suburbanisational experience from the past and no clear prospects for the further spatial and urbanisational development, "standard deviation" - unspecified municipalities. Due to the high number of features for the analysis it was necessary to use synthetic indicator and database normalization The results of the analys allow to identify municipalities: 1) "leader": Luboń, Komorniki, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, 2) "following": Kórnik i Kleszczewo, 3) "passive": Buk, Stęszew, Mosina, Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Kostrzyn, 4) "fadeing": These municipalities doesn't occur, 5) standard deviation: Puszczykowo.
Author Anna Jancz (WZ / KIiN)
Anna Jancz,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe Spatial Differentiation of the Effects and Prospects of Suburbunization in the Poznań Agglomeration
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol43
No1
Pages116-123
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZróżnicowanie przestrzenne, Rynek nieruchomości, Aglomeracje miejskie
Keywords in EnglishSpatial differentiation, Real estate market, Urban agglomerations
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest analiza zróżnicowania przestrzennego pod względem skutków i perspektyw suburbanizacji na terenie aglomeracji poznańskiej. Na dysproporcje w rozwoju gmin badanego obszaru wskazują zmienne z zakresu czynników demograficznych, zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa, infrastruktury technicznej i poziomu rozwoju gospodarki. Materiał do badania został pozyskany z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny. Okres badania dotyczy przede wszystkim roku 2013 wraz z określeniem dynamiki wybranych zjawisk w latach 2003-2013. Zastosowana metoda badawcza to typologia przestrzenna, która wyróżnia typy obiektów podobnych ze względu na wyróżnione kategorie ("liderzy" - gminy silnie przekształcone przez procesy suburbanizacyjne oraz gotowe do dalszego rozwoju, "podążający" - gminy o dużym potencjale suburbanizacyjnym jednak bez wyraźnie identyfikowanych dotychczasowych przekształceń w tym zakresie, "pasywni" - jednostki administracyjne, które najmniej reagują na procesy suburbanizacyjne oraz niewykazujące zarazem potencjału do absorpcji tego typu procesu w przyszłości, "gasnący" - gminy o dużych doświadczeniach suburbanizacyjnych z przeszłości i braku wyraźnych perspektyw na dalszy rozwój przestrzenny i urbanizacyjny, pole odchylenia standardowego - gminy nieokreślone). Ze względu na większą liczbę cech przyjętych do analizy niezbędne było zastosowanie wskaźnika syntetycznego oraz późniejsza normalizacja danych. Wyniki badania pozwalają na identyfikację gmin: 1) "liderzy": Luboń, Komorniki, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las i Swarzędz, 2) "podążający": Kórnik i Kleszczewo, 3) "pasywni": Buk, Stęszew, Mosina, Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Kostrzyn, 4) "gasnący": takie gminy nie występują, 5) pole odchylenia standardowego: Puszczykowo.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2015/1-2015/PRN%201-2015-116.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?