Paradoks koopetycji - teoria czy praktyka?

Barbara Jankowska , Katarzyna Mroczek-Dąbrowska , Jan Polowczyk , Piotr Trąpczyński

Abstract

The paper discusses the issue of combining both competitive and cooperative relationships within the market strategy of firms, referred to as coopetition. Numerous examples have been presented which illustrate different aspects of this phenomenon, particularly their underlying motives and economic outcomes. It has been underlined that coopetition is increasingly becoming a means of reinforcing the competitive advantage of firms. At the same time, however, it requires appropriate organizational solutions which facilitate an effective cooperation of entities having distinct business goals.
Autor Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska
- Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
- Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
, Jan Polowczyk (WGM / KKM)
Jan Polowczyk
- Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
, Piotr Trąpczyński (WGM / KKM)
Piotr Trąpczyński
- Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
Inne wersje tytułuThe Paradox of Coopetition - Theory or Practice?
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr2
Paginacja2-12
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimkoopetycja, zarządzanie strategiczne, przewaga konkurencyjna, współpraca przedsiębiorstw, strategie konkurowania
Streszczenie w języku polskimW artykule została przedstawiona problematyka jednoczesnego łączenia ze sobą relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych w ramach strategii rynkowej przedsiębiorstw zwanej koopetycją. Zaprezentowano liczne przykłady ilustrujące tego typu zachowania wraz z ich fundamentalnymi motywami i skutkami ekonomicznymi. Zwrócono uwagę na okoliczność, iż koopetycja stanowi coraz częściej narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie wymaga ona jednak odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które ułatwiają efektywną kooperację niezależnych od siebie podmiotów o różnych celach.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2021-01-21)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?