Paradoks koopetycji - teoria czy praktyka?

Barbara Jankowska , Katarzyna Mroczek-Dąbrowska , Jan Polowczyk , Piotr Trąpczyński

Abstract

The paper discusses the issue of combining both competitive and cooperative relationships within the market strategy of firms, referred to as coopetition. Numerous examples have been presented which illustrate different aspects of this phenomenon, particularly their underlying motives and economic outcomes. It has been underlined that coopetition is increasingly becoming a means of reinforcing the competitive advantage of firms. At the same time, however, it requires appropriate organizational solutions which facilitate an effective cooperation of entities having distinct business goals.
Author Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska,,
- Department of International Competitiveness
, Jan Polowczyk (WGM / KKM)
Jan Polowczyk,,
- Department of International Competitiveness
, Piotr Trąpczyński (WGM / KKM)
Piotr Trąpczyński,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsThe Paradox of Coopetition - Theory or Practice?
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2016
No2
Pages2-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoopetycja, zarządzanie strategiczne, przewaga konkurencyjna, współpraca przedsiębiorstw, strategie konkurowania
Abstract in PolishW artykule została przedstawiona problematyka jednoczesnego łączenia ze sobą relacji konkurencyjnych i kooperacyjnych w ramach strategii rynkowej przedsiębiorstw zwanej koopetycją. Zaprezentowano liczne przykłady ilustrujące tego typu zachowania wraz z ich fundamentalnymi motywami i skutkami ekonomicznymi. Zwrócono uwagę na okoliczność, iż koopetycja stanowi coraz częściej narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie wymaga ona jednak odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które ułatwiają efektywną kooperację niezależnych od siebie podmiotów o różnych celach.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-01-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?