Optimization of innovative project realization conditions

Oleksii Kvilinskyi , Sergey Kravchenko

Abstract

A characteristic feature of the innovation process is the uncertainty with the term of efficient use of the new product. The article proposes the use of the "modified internal rate of return" indicator for determining the period of implementation of an innovative project. The application of the present recommendations contributes to an increased objectivity while making important managerial decisions related to setting an optimal duration of innovation use, planning the efficiency value of the employed capital, comparing alternative innovative projects, and also predicting the need for further development of innovations or their complete replacement by more progressive ones.
Author Oleksii Kvilinskyi (WE / KPGiS)
Oleksii Kvilinskyi,,
- Department of Economic and Local Government Policy
, Sergey Kravchenko - Donetsk National Technical University (Ukraine)
Sergey Kravchenko,,
-
Other language title versionsOptymizacja warunków realizacji projektów innowacyjnych
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 0239-9415, (B 10 pkt)
Issue year2016
No70
Pages101-111
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprojekt innowacyjny, efektywność ekonomiczna, optymizacja
Keywords in Englishinnovative project, economic efficiency, optimization
Abstract in PolishCharakterystyczną właściwością procesu innowacyjnego jest nieokreśloność dotycząca terminu efektywnego wykorzystania wprowadzanych know-how. W artykule dla określenia terminu realizacji projektu innowacyjnego zaproponowano wykorzystanie charakter zależności wskaźnika "modyfikowana wewnętrzna norma dochodowości" od zmiany długotrwałości wskazanego okresu. Wykorzystanie zaproponowanych rekomendacji pozwala zaprowadzić optymalną długotrwałość wykorzystania innowacji, zapewnić możliwość planowania efektywności wykorzystania kapitału, a także prognozowania momentu powstania potrzeby w modernizacji innowacji albo pełnej ich zamianie innymi, bardziej progresywnymi.
DOIDOI:10.21008/j.0239-9415.2016.070.07
URL http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_70_07.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?