Obchod s Polským cukrem a distribuce komparativních výhod ve vztahu k partnerským zemím

Luboš Smutka , Karolina Pawlak , Pavel Kotyza , Josef Pulkrábek , Anna Zielińska-Chmielewska

Abstract

International trade plays an important role in Polish sugar industry. Between 2000 and 2017, the volume of sugar exports oscillated between 350 and 700 thousand tons. The average value of exports during the monitored period recorded an annual increase of 5.3%. The value of exports increased from about EUR 100 million to approximately EUR 240 million during the period under review. The trade performance was accompanied by significant oscillations; the minimum export value was about EUR 51 million in 2002 and the maximum of EUR 377 million was recorded in 2012. The presented material provides an overview of the distribution of comparative advantages from the point of view of bilateral trade and also from the point of view of export specialization and trade territorial concentration. The results prove that Poland has significant comparative advantages both in relation to the EU countries (the most important export and import destinations) and in relation to many so-called “third countries”. A positive feature in this respect is Poland’s ability to maintain a relatively high share of trade and comparative advantages in relation to many non-EU countries. A negative feature is the relatively high degree of territorial concentration, both in the case of exports and especially in the case of imports.
Author Luboš Smutka - Česká zemědělská univerzita v Praze
Luboš Smutka,,
-
, Karolina Pawlak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Karolina Pawlak,,
-
, Pavel Kotyza - Česká zemědělská univerzita v Praze
Pavel Kotyza,,
-
, Josef Pulkrábek - Česká zemědělská univerzita v Praze
Josef Pulkrábek,,
-
, Anna Zielińska-Chmielewska (WT / KKG)
Anna Zielińska-Chmielewska,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsPolish Sugar Trade and Comparative Advantages Distribution in Relation to Partner Countries
Journal seriesListy Cukrovarnicke a Reparske, ISSN 1210-3306, e-ISSN 1805-9708, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol135
No7-8
Pages262-268
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishPoland, trade, sugar, EU, “third countries”, comparative advan­tages, specialization, concentration
Keywords in original languagePolsko, obchod, cukr, EU, „třetí země“, komparativní výhody, specializace, koncentrace
ASJC Classification1102 Agronomy and Crop Science
Abstract in original languageVýznamnou roli v případě polského cukrovarnictví hraje mezinárodní obchod. V období let 2000–2017 objem exportu cukru osciloval mezi 350 a 700 tis. t. Hodnota exportů za sledované období vykázala meziroční nárůst v průměru 5,3 % s tím, že ve sledovaném období narostla z cca 100 mil. eur na přibližně 240 mil. eur, přičemž minimální hodnota exportů byla v roce 2002 cca 51 mil. eur a maxima bylo dosaženo v roce 2012 cca 377 mil. eur. Článek podává přehled o distribuci komparativních výhod z pohledu bilaterálního obchodu a taktéž z pohledu exportní specializace a teritoriální koncentrace. Z analýzy vyplývá, že Polsko disponuje významnými komparativními výhodami jak ve vztahu k zemím EU (nejvýznamnější exportní a importní destinace), tak i ve vztahu k řadě třetích zemí. Pozitivním rysem v tomto ohledu je schopnost Polska udržet si relativně vysoký podíl obchodu a komparativních výhod ve vztahu k řadě zemí mimo EU (např. Izrael, Gruzie, Kazachstán, Kamerun, Libanon, Moldavsko, Myanmar, Rusko atd.). Negativním rysem je pak relativně vysoká míra teritoriální koncentrace, jak v případě exportů, tak zejména v případě importů.
URL http://www.cukr-listy.cz/on_line/2019/PDF/262-268.pdf
Languagecs czeski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.494; WoS Impact Factor: 2018 = 0.257 (2) - 2018=0.157 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?