Postawa pracowników naukowo-dydaktycznych wobec obowiązków i ról zawodowych a zarządzanie kadrą akademicką na uczelni ekonomicznej

Joanna Schmidt

Abstract

The purpose of this article is to analyze the nature of the duties of academic staff in the Poznań University of Economics and Business, as well as the attitudes and expectations of employees towards them. This is interesting particularly in the context of the achievements of employees in specific areas, but also for stimulating their development in the process of managing people. The results of the analysis refer to the solutions applied to managing people at the university and to deal with them in terms of adaptation to the needs and problems reported. The results below are based on research conducted by the Department of Education and Human Resources Development of Poznań University of Economics and Business. The research was conducted among university academic staff (a total of 235 respondents). The research was carried out in the academic year 2013/2014.
Author Joanna Schmidt (WE / KEiRK)
Joanna Schmidt,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsThe Attitude of Academic Staff towards their Duties and Professional Roles and Management of the Poznań University of Economics and Business' Employees
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No3
Pages7-26
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishkadra akademicka, zarządzanie kadrą, postawy pracowników, obowiązki zawodowe
Keywords in Englishacademic staff, human resources management, staff attitude, professional duties
Abstract in PolishCelem poniższego artykułu była analiza charakteru obowiązków kadry akademickiej uczelni ekonomicznej, a także postaw i oczekiwań pracowników wobec nich. Jest to szczególnie interesujące w kontekście osiągnięć pracowników w poszczególnych obszarach, a także stymulowania ich rozwoju w procesie zarządzania ludźmi na uczelni. Uzyskane wyniki analizy starano się odnieść do rozwiązań w zakresie zarządzania ludźmi stosowanych na uczelni i rozpatrzyć je w kategoriach dopasowania do zgłaszanych potrzeb i problemów. Wyniki te opracowano na podstawie badań prowadzonych przez Katedrę Edukacji i Rozwoju Kadr UEP. Badania prowadzone były wśród kadry akademickiej uczelni, łącznie wzięło w nich udział 235 osób. Badania zrealizowano w roku akademickim 2013/2014.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.3.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/01_Schmidt.pdf
Languagepl polski
File
01_Schmidt.pdf 133.53 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?