Potencjalne konsekwencje zastąpienia podatku dochodowego od osób prawnych podatkiem od przychodów

Jakub Sawulski

Abstract

Since 2008 a decline of share of Corporate Income Tax (CIT) revenues in GDP in Poland has been observed. Th e reasons for this are both the general dete- rioration in business conditions as well as the spread of tax avoidance. Some experts propose replacing it with a sales tax as a way of preventing lower CIT collection. Th e article presents the potential negative consequences of introducing such a form of taxation. At the same time the author presents reforms for improving CIT collection. Although he does not preclude despite the disadvantages demonstrated of introducing such a sales tax, such a proposal is worth considering.
Author Jakub Sawulski (WE / KFP)
Jakub Sawulski,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsPossible Consequences of the Replacement of Corporate Income Tax by Sales Tax
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No4
Pages70-85
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishpodatek od przychodów, opodatkowanie przedsiębiorstw
Keywords in Englishsales tax, corporate taxation
Abstract in PolishOd 2008 r. obserwuje się w Polsce spadający udział dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) w PKB. Jako przyczyny tego zjawiska wska- zuje się zarówno pogorszenie się warunków prowadzenia działalności gospodarczej, jak i upowszechnienie się działań mających na celu unikanie opodatkowania. Część ekspertów jako metodę zapobiegania coraz niższej ściągalności PDOP proponuje zastąpienie go podatkiem od przychodów. W artykule zaprezentowano potencjalne negatywne konsekwencje wprowadzenia takiego podatku. Jednocześnie autor przed- stawia propozycje zmian, które przyczyniłyby się do poprawy ściągalności PDOP. Nie wyklucza przy tym, że mimo zaprezentowanych wad, opodatkowanie przychodów przedsiębiorstw jest warte rozważenia.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.4.5
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_sawulski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_05_sawulski.pdf 160.97 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?