Koncepcja dojrzałości procesu innowacji

Paweł Mielcarek

Abstract

The purpose of this article is to present a concept of the innovation process maturity that describes actions leading to the implementation of the business process orientation in innovation management, while taking into account efficiency improvement of innovation process. It was assumed that organization can be in different phase of implementation of business process orientation (BPO). That is why presented concept was based on the following foundations: usability, providing the possibility of widespread use in business practice and a high level of precision to clarify various determinants of the innovation process maturity. The proposed concept consists of four actions performed in continuous cycles. Those actions are a basis to distinguish the following maturity levels: lack of maturity, moderate, formed and full maturity of the innovation process. Each of the achieved levels of maturity of the innovation process is characterized by different productivity, which determines the efficiency of the innovation system of the organization.
Author Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsConcept of Innovation Process Maturity
Journal seriesNauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2014
No3(20)
Pages55-66
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishInnowacje, Procesy innowacyjne, Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie procesowe
Keywords in EnglishInnovations, Innovation processes, Management, Enterprise management, Processing management
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie koncepcji dojrzałości procesu innowacji z punktu widzenia działań prowadzących do implementacji podejścia procesowego do zarządzania innowacjami w organizacji przy koncentracji na osiąganiu efektywności procesu innowacji. Istotnym krokiem w prowadzonym postępowaniu było przyjęcie założenia o możliwości występowania różnic w poziomie zorientowania procesowego organizacji. Zdeterminowało to potrzebę zapewnienia aplikacyjności koncepcji w zależności od zastanych uwarunkowań funkcjonowania. Kolejnym przyjętym założeniem było zapewnienie spójności zaproponowanej koncepcji z systemem dojrzałości procesowej organizacji. Na podstawie tych założeń wskazano cztery cyklicznie realizowane działania, kształtujące kolejne poziomy dojrzałości procesu innowacji (brak dojrzałości, umiarkowaną, ukształtowaną i pełną dojrzałość). Osiągnięte etapy dojrzałości procesu innowacji determinuje sprawność procesu innowacji, wpływająca na efektywność systemu innowacji organizacji.
DOIDOI:10.15611/noz.2014.3.05
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?