European Union Funds as a Tool for Creating New Functions of Rural Areas, as Illustrated by the Example of RDP

Hanna Pondel

Abstract

The processes occurring in Polish rural areas undeniably reflect the evolution of the concept of their functioning. However, their performance of modern functions depends on the solid support of the activities undertaken both on the local and the regional level. The aim of this study is to analyze and evaluate the opportunities for subsidizing Polish rural areas’ activities other than agricultural production, as well the scale of the funds earmarked for these aims. Two EU programmes were analysed: The Rural Development Programme 2007–2013 and The Rural Development Programme 2014–2020. The comparative analysis of the programmes was conducted from the perspective of macroeconomics i.e. on a national scale. The subsequent programming periods indicate the limited extent of the changes occurring in the structure of the ways in which subsidies are used. What seems to be clear is the lack of a modern view on the functioning of rural areas and the directions for their development. The evaluated programme is dedicated to rural areas, but it focuses mainly on agriculture, whereas The Rural Development Programme does not include the problem of public goods and the benefits related to them.
Autor Hanna Pondel (WE / KMiBR)
Hanna Pondel
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuFundusze Unii Europejskiej jako instrument kreowania nowych funkcji obszarów wiejskich – na przykładzie PROW
Tytuł czasopisma/seriiJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Rok wydania2017
Tom44
Nr2
Paginacja435-443
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimfunkcje obszarów wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, fundusze UE
Słowa kluczowe w języku angielskimfunctions of rural areas, The Rural Development Programme, EU funds
Streszczenie w języku polskimProcesy zachodzące na polskiej wsi są niewątpliwie przejawem ewolucji koncepcji funkcjonowania tych obszarów, jednak wypełnianie przez nie nowoczesnych funkcji zależy od solidnego wsparcia działań na szczeblu lokalnym i regionalnym. Celem opracowania jest analiza i ocena możliwości dofinansowania działań w ramach realizacji przez polską wieś funkcji innych niż produkcja rolna oraz skali środków przeznaczanych na te zadania. Przedmiotem analizy są dwa programy unijne: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Analiza porównawcza programów została przeprowadzona w ujęciu makroekonomicznym, tj. w skali kraju. Kolejne okresy programowania pokazują, jak niewielkie są zmiany w strukturze wydatkowania środków. Wyraźny wydaje się brak nowoczesnego spojrzenia na funkcjonowanie i kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Poddany ocenie program dedykowany jest obszarom wiejskim, ale koncentruje się przede wszystkim na rolnictwie. Tymczasem pominięty jest w PROW na przykład problem dóbr publicznych i związanych z nimi korzyści.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00307
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/78
Języken angielski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*5 (2020-10-26)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?