Portfel dwuskładnikowy z wartością bieżącą daną liczbą rozmytą o skończonym nośniku

Joanna Siwek

Abstract

Financial decisions made by investors are burdened with risk. Known premises suggest, that this risk can have a complex character and should be considered at several levels. Because of the subjectivity of present value and behavioural and technological premises, research on a twoasset portfolio return encompassing the mentioned risks were performed. The article presents an analysis of a portfolio burdened by uncertainty and imprecision risk. Imprecision of information is reflected in asset’s present value given as a discrete fuzzy number. Measures for uncertainty and imprecision risks are calculated by the means of energy and entropy. Also, simulation results for the portfolio under different parameter’s values are presented. Based on performed analysis some conclusion about relations between imprecision risk and the structure of the portfolio are stated.
Author Joanna Siwek (WIiGE / KBO)
Joanna Siwek,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsTwo-Asset Portfolio with Present Value Given by a Discrete Fuzzy Number
Pages163-177
Publication size in sheets0.7
Book Wieteska Stanisław, Burzyńska Dorota (eds.): Granice finansów XXI wieku : Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, 2017, Uniwersytet Łódzki, ISBN 978-83-8088-792-3, 269 p.
Keywords in Polishportfel dwuskładnikowy, liczby rozmyte, nieprecyzyjność, wartość bieżąca
Keywords in Englishtwo-asset portfolio, fuzzy numbers, imprecision, present value
Abstract in PolishDecyzje finansowe podejmowane przez inwestorów są obarczone ryzykiem. Przesłanki sugerują, że ma ono złożony charakter i może być rozpatrywane w kilku płaszczyznach. Ze względu na subiektywność wartości bieżącej oraz przesłanki behawioralne i techniczne przeprowadzono badania nad zwrotem z portfela dwuskładnikowego obarczonego ryzykiem nieprecyzyjności wyrażonej wartością bieżącą daną liczbą rozmytą o skończonym nośniku. W pracy pokazano oceny ryzyka wieloznaczności i nieostrości informacji obarczającej portfel oraz przedstawiono wyniki symulacji zachowania portfela w zależności od parametrów modelu. Podano też wnioski na temat zależności pomiędzy ryzykiem nieprecyzyjności a budową portfela.
DOIDOI:10.18778/8088-792-3.14
URL http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/23886
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?