Ocena postrzegania informacji na etykietach deserków jabłkowych dla dzieci

Katarzyna Pawlak-Lemańska , Dobrosława Mruk-Tomczak

Abstract

With the development of technology, the new methods of research allow obtaining information about consumers’ purchasing decisions or elements that point out in contact with the product. The information obtained in this way can be combined with earlier declarations of customers regarding the factors influencing their purchasing decisions. The aim of the article is to present the results of studies comparing verbal declarations about the factors that affect the purchasing decisions with the elements of product labels which, in fact, respondents focused their attention. In the first step, there was conducted a survey of the CATA (check-all-that-apply) type, then there was used the software Attensee.com (Berlin, Germany) to measure consumers’ attention. Next, declarations as to the buyers’ expectations for the product were compared with the elements of deficiencies found and remembered on the labels. It was found that the declarations were incompatible with respondents’ behaviour.
Author Katarzyna Pawlak-Lemańska (WT / KTiAI)
Katarzyna Pawlak-Lemańska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Dobrosława Mruk-Tomczak (WT / KMP)
Dobrosława Mruk-Tomczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsAssessment of Perception of Information on Labels of Apple Desserts for Children
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No2 (373)
Pages343-356
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishżywność dla małych dzieci, etykieta, wybór żywności, postrzeganie informacji, eyetracking
Keywords in Englishyoung children’s food, labels, food choice and information perception, eye-tracking
Abstract in PolishWraz z rozwojem technologii, nowe rozwiązania pomiarowe pozwalają uzyskać informację na temat podświadomych decyzji zakupowych konsumentów o elementach, na które zwracają uwagę w kontakcie z produktem. Uzyskane w ten sposób informacje można zestawić z wcześniejszymi deklaracjami nabywców dotyczącymi czynników wpływających na ich decyzje zakupowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań, w których porównano deklaracje słowne na temat czynników wpływających na decyzje nabywcze z elementami etykiety produktu, na które w rzeczywistości respondenci zwracali uwagę. Przeprowadzono badanie ankietowe typu CATA (check-all-that-apply), a następnie wykorzystano oprogramowanie do pomiaru uwagi konsumentów Attensee.com (Berlin, Niemcy). Porównano deklaracje nabywców co do oczekiwań wobec produktu z elementami zauważonymi na etykietach i świadomie zapamiętanymi. Stwierdzono, że deklaracje zakupowe nie zawsze były zgodne z zachowaniem przy półce sklepowej.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f7398560-29e8-400e-bfb9-b3ba483f088b/c/HW_2-2018-343-356.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?