Wolność gospodarcza i demokracja a wzrost gospodarczy krajów transformujących się

Dawid Piątek , Katarzyna Szarzec , Michał Pilc

Abstract

The objective of this paper is to analyse the relationship between political freedom (democracy) and economic freedom and economic growth in transition countries. The paper is organized as follows: 1) literature review about relationship between political and economic freedom and economic growth in developed and transition countries; 2) the description of democracy and economic freedom in 25 transition countries in 1990-2011; 3) verification of the causality relationship in the Granger sense and conclusions. According to the research, in transition countries, democracy and economic growth are not competitive goals of development, and economic freedom has a positive impact on economic growth. Usually the changes in political and economic freedom took place at the same time. Countries of a significant scope of political freedom also offer a lot of economic freedom, and vice versa: in countries where the political system is repressive, the level of economic freedom is low.
Author Dawid Piątek (WE / KMiBR)
Dawid Piątek,,
- KMiBR
, Katarzyna Szarzec (WE / KMiBR)
Katarzyna Szarzec,,
- KMiBR
, Michał Pilc (WE / KMiBR)
Michał Pilc,,
- KMiBR
Other language title versionsEconomic Freedom and Democracy and Economic Growth in Transition Countries
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2014
No3
Pages367-395
Publication size in sheets1.4
Keywords in Polishwolność gospodarcza, demokracja, wzrost gospodarczy
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza zależności między wolnością polityczną (demokracją) i gospodarczą a wzrostem gospodarczym w krajach transformujących się. Artykuł składa się z następujących części: 1) przegląd wyników badań dotyczących zależności między wolnością polityczną i gospodarczą a wzrostem gospodarczym w krajach rozwiniętych i transformujących się; 2) charakterystyka demokracji i wolności gospodarczej w 25 krajach transformujących się w okresie 1990-2011; 3) analiza ekonometryczna z wykorzystaniem testu przyczynowości Grangera i wnioski. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w krajach transformujących się demokracja i wzrost gospodarczy nie były konkurencyjnymi celami rozwoju. Wolność gospodarcza pozytywnie wpływała na tempo wzrostu gospodarczego. Zwiększanie wolności politycznej szło zwykle w parze ze zwiększaniem wolności gospodarczej. Kraje o dużym zakresie wolności politycznej oferują szeroką wolność gospodarczą i odwrotnie: w krajach o represyjnym systemie politycznym wolność gospodarcza jest niska.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2014&nr=3&strona=367&sw=1653
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*2 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?