Zintegrowany raport jako narzędzie informowania o kapitale intelektualnym

Karolina Kwiecińska

Abstract

Purpose - the aim of this article is to present the integrated report as a tool to provide information about the intellectual capital. Design/Methodology/Approach - the method of the analysis of the literature and the method of deduction were used in this article. Findings- although intellectual capital is one of the most important factors that create the enterprise value, there are still no means of disclosing information about intellectual capital that would ensure the credibility and comparability of the information presented. It should be pointed out that provided that International Framework is improved, integrated report will have a chance to become satisfactory solution to this problem. Originality/Value - assessment of means of disclosing information about the intellectual capital which are proposed in the literature.
Author Karolina Kwiecińska (WZ / KR)
Karolina Kwiecińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsIntegrated Report as a Tool to Provide Information about the Intellectual Capital
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (80), Cz. 2
Pages465-471
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapitał intelektualny, sprawozdanie o kapitale intelektualnym, zintegrowane sprawozdanie
Keywords in Englishintellectual capital, intellectual capital statement, integrated report
Abstract in PolishCel - celem artykułu jest przedstawienie zintegrowanego raportu jako narzędzia informowania o kapitale intelektualnym. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz metodę dedukcji. Wynik - pomimo iż kapitał intelektualny jest jednym z najważniejszych czynników kreujących wartość przedsiębiorstwa, nadal nie opracowano sposobu ujawniania informacji o kapitale intelektualnym zapewniającego wiarygodność i porównywalność ujawnianych informacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że zintegrowany raport po udoskonaleniu Wytycznych będących podstawą jego sporządzania ma szansę stać się satysfakcjonującym rozwiązaniem tego problemu. Oryginalność/Wartość - ocena proponowanych w literaturze przedmiotu sposobów ujawniania informacji o kapitale intelektualnym.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.2.80/2-49
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/80-2016/FRFU-80-cz2-465.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?