Linkages of natural gas and oil futures prices on the American and European derivatives market

Blanka Łęt

Abstract

: In recent years, the world natural gas market is changing mainly due to the wider access to LNG (Liquefied Natural Gas). This technology allows to trade between the market participants all over the world. The natural gas prices on the American and European market are benchmarked to Henry Hub and National Balancing Point (NBP) natural gas. The goal of this paper is to investigate whether the listings of natural gas in the derivatives markets are linked and to analyse the relationship between natural gas and crude oil prices. We show that the probability distribution of returns is not normal and that there is a strong ARCH effect. We use multivariate GARCH model to describe the linkages between several series. We take into account two return series of natural gas futures contracts (Henry Hub and National Balancing Point) and two returns series of crude oil futures contracts (West Texas Intermediate and Brent) to measure the strength of linkages across two commodity markets of the most important fossil fuels.
Author Blanka Łęt (WIiGE / KMS)
Blanka Łęt,,
- Department of Applied Mathematics
Other language title versionsPowiązania pomiędzy cenami gazu ziemnego i ropy naftowej na amerykańskim i europejskim rynku terminowym
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No482
Pages158-168
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgaz ziemny, ropa naftowa, rynek terminowy, model stałych korelacji warunkowych
Keywords in Englishnatural gas, crude oil, derivative market, constant conditional correlation model
Abstract in PolishŚwiatowy rynek gazu ziemnego zmienia się w ostatnich latach. Przyczyną tych zmian jest coraz szerszy dostęp do skroplonego gazu LNG (Liquefied Natural Gas). Większa liczba terminali LNG umożliwia zawieranie transakcji pomiędzy uczestnikami rynku z całego świata. Benchmarkiem cenowym dla rozpatrywanego surowca w Stanach Zjednoczonych i w Europie jest gaz ziemny Henry Hub oraz gaz National Balancing Point (NBP). Celem artykułu jest zweryfikowanie, czy ceny gazu ziemnego dla USA oraz Europy na rynku terminowym są ze sobą powiązane oraz zbadanie siły zależności pomiędzy cenami terminowymi gazu ziemnego i ropy naftowej. Na podstawie analizy szeregów czasowych stwierdzamy, że rozkład badanych zwrotów nie jest normalny, oraz że występuje silny efekt ARCH. Do opisu dynamiki badanych szeregów wykorzystujemy wielowymiarowy model GARCH, pozwalający na oszacowanie siły zależności warunkowych. Oprócz szeregów zwrotów z notowań gazu Henry Hub i NBP uwzględniamy w badaniu szeregi zwrotów z no-towań ropy naftowej West Texas Intermediate oraz Brent, by zmierzyć siłę powiązań po-między dwoma najważniejszymi surowcami energetycznym
DOIDOI:10.15611/pn.2017.482.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=38776&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?