Moderators of Job Characteristics - Job Satisfaction Relationship in the Tourism Industry

Marlena Bednarska

Abstract

Human capital is generally recognised as the foundation of competitive advantage in the modern economy. Hence methods of work environment development have attracted more attention to recruit and retain high-quality job candidates. The purpose of the paper is to identify factors that moderate the relationship between job characteristics and job satisfaction in the tourism industry. Individual, organizational, and national components have been put under investigation. The paper analyses results of the 5th European Working Condition Survey run by Eurofound. The investigation reveals that the overall satisfaction with work in tourism is associated primarily with social value, followed by economic value, job content, and development value. Job characteristics - job satisfaction relationship is moderated by employment status of respondents, company size, type of activity, and T&T contribution to employment
Author Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska,,
- Department of Tourism
Other language title versionsModeratory zależności pomiędzy cechami pracy a satysfakcją z pracy w gospodarce turystycznej
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2015
No3 (31)
Pages9-24
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishPraca, Gospodarka turystyczna
Keywords in EnglishLabour, Touristic economy
Abstract in PolishPostrzeganie kapitału ludzkiego jako podstawy tworzenia przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku skłania podmioty gospodarcze do kształtowania środowiska pracy sprzyjającego pozyskaniu i utrzymaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach. Celem artykułu jest identyfikacja kryteriów różnicujących zależność pomiędzy cechami pracy a satysfakcją z pracy w turystyce. Analizie poddano czynniki indywidualne, organizacyjne i krajowe. W rozważaniach wykorzystano wyniki piątej edycji European Working Condition Survey przeprowadzonej przez Eurofound. Badania pokazują, że satysfakcja z pracy w turystyce zależy przede wszystkim od relacji społecznych, a w dalszej kolejności od korzyści ekonomicznych, treści pracy i możliwości rozwoju. Na siłę zależności pomiędzy tymi kategoriami wpływa status zatrudnienia, wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj prowadzonej działalności oraz udział turystyki w tworzeniu miejsc pracy w gospodarce.
DOIDOI:10.18276/ept.2015.3.31-01
URL http://www.wzieu.pl/zn/876/ZN_876.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-10-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?