Ruchomy czas pracy - możliwość wykorzystania w aktualnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych

Beata Skowron-Mielnik

Abstract

Flexible working conditions are becoming one of the main factors of organizational success in organizations which aim at attracting and retaining the best employees. A flexible work place is usually connected with working time organization, even though the scope of solutions aimed at achieving work flexibility is much larger (for example teleworking, job rotation). What is more, the reasons for increasing flexibility are both social, such as aiming at reducing unemployment by making it easier to create and keep jobs, and adjusting work to the preferences of the employees; and economic. The experiences of the latest economic crisis show that employers are interested in maintaining overemployment during slowdowns to make sure they have the necessary qualified staff to deal with subsequent growth. The measures that are used to achieve this aim include shortening the working time together with decreasing the wages, or postponing some working hours until the economy picks up. The aim of this article is to present the opportunities that flexible working time offers in the new organizational perspective, which includes the legal, social and economic aspects. The article refers to the literature on the subject in order to show the essence and meaning of flexible working time, and also the current legal requirements regarding the use of flexible working time in organizations. The article also presents the findings of research which was aimed at identifying the attitudes of employers towards working time flexibility.
Author Beata Skowron-Mielnik (WZ / KZAZP)
Beata Skowron-Mielnik,,
- KZAZP
Other language title versionsFlexible Working Time - Possibilities for use in the Current Socio-Economic Circumstances
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No9
Pages129-148
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishorganizacja czasu pracy, elastyczne warunki pracy, elastyczność czasu pracy, ruchomy czas pracy
Keywords in Englishorganisation of working time, flexible working conditions, working time flexibility, flexitime
Abstract in PolishElastyczne warunki pracy stają się jednym z podstawowych czynników sukcesu przedsiębiorstw, które mają w swoich celach przyciągnięcie oraz zatrzymanie najlepszych pracowników. Elastyczne miejsce pracy wiąże się w praktyce najczęściej z organizacją czasu pracy, chociaż zakres rozwiązań uelastyczniających pracę jest znacznie większy (m.in. telepraca, rotacja zadań). Przyczyny zwiększania elastyczności mają charakter zarówno społeczny - od chęci ograniczania bezrobocia, poprzez formy pracy ułatwiające dopasowanie pracy, do preferencji pracowników - jak i ekonomiczne. Doświadczenia z ostatniego kryzysu gospodarczego wskazują na rosnące zainteresowanie pracodawców rozwiązaniami pozwalającymi zatrzymać nadwyżkową część pracowników w czasie spowolnienia gospodarczego w celu wykorzystania ich w trakcie kolejnego wzrostu, na przykład przez skrócenie wymiaru czasu pracy z jednoczesnym ograniczeniem wynagrodzenia lub przesunięciem niedopracowanych godzin na okres lepszej koniunktury. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ruchomego czasu pracy jako rozwiązania organizacyjnego umożliwiającego przedsiębiorstwu elastyczne reagowanie na zmiany o charakterze ekonomicznym (potrzeby działalności operacyjnej) i społecznym (potrzeby i wykorzystanie potencjału ludzkiego organizacji). W artykule odwołano się do literatury przedmiotu w celu przedstawienia istoty ruchomego czasu pracy, do aktualnych przepisów regulujących od strony formalnej wykorzystanie tego rozwiązania oraz do badań własnych, których wyniki ilustrują podejście pracodawców do uelastycznienia czasu pracy.
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/08_skowron-mielnik.pdf
Languagepl polski
File
08_skowron-mielnik.pdf 184.35 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?