Diecentralizacyja w Ukrainie w Usłowijach Ustojcziwogorazwitija

Janusz Jabłoński , Nataliia Osadcha , Oleksii Kvilinskyi , Svitlana Melnychenko

Abstract

The article presents an analysis of the theoretical and methodological approaches to the decentralization of power in Ukraine in the context of administrative reform under the condition of sustainable development, characterized by local governments as a decentralized form of government, a comparative analysis of the system of public authorities in the field, offers recommendations of local government reform in Ukraine. The article discusses the a step by step implementation of the local government reform in Ukraine in the context of sustainable development. Offered an effective model of the decentralization of power, where the local authorities, as well as central government bodies should conduct control and financial activities in the region.
Autor Janusz Jabłoński - Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Janusz Jabłoński
-
, Nataliia Osadcha
Nataliia Osadcha
-
, Oleksii Kvilinskyi (WE / KPGiS)
Oleksii Kvilinskyi
- Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
, Svitlana Melnychenko - The National bank of Ukraine
Svitlana Melnychenko
-
Inne wersje tytułuDecentralization in Ukraine Under the Sustainable Development Conditions
Tytuł czasopisma/seriiEuropean Cooperation, ISSN 2449-7320, e-ISSN 2449-8726, (0 pkt)
Rok wydania2016
Nr8 (15)
Paginacja120-135
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku angielskimdecentralization, administrative reform, local government, the principle of territorial community
URL http://we.clmconsulting.pl/index.php/we/article/view/214/564
Językru rosyjski
Punktacja (całkowita)0
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?