Pozacenowe czynniki stabilizujące znaczenie brokerskiego kanału dystrybucji ubezpieczeń w kontekście rozwoju sprzedaży przez Internet

Marcin Wojtkowiak

Abstract

The article discusses non-price factors (institutional, cultural and technological) which stabilize the importance of the traditional broker channel in insurance distribution. These factors are at the same time an obstacle to the development of Internet sales. In Poland, direct online sales of insurance are currently of minor significance while the broker channel has for years been an important item in the distribution of non-life insurance. In relation to selected insurance markets in the world which were analyzed by the Swiss Re Institute, direct online insurance sales in Poland are developing very slowly. It is unlikely that the conditions and environment of the insurance market in Poland in the coming years will diminish the role of brokers towards online distribution. In principle, only institutional factors can pose some threat to insurance brokers' activity in the short term
Author Marcin Wojtkowiak (WE / KU)
Marcin Wojtkowiak,,
- Department of Insurance
Other language title versionsNon-price factors stabilizing importance of the broker insurance distribution channel in the context of development of direct online sales
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No541
Pages312-322
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishArtykuł omawia pozacenowe czynniki, tj. instytucjonalne (prawne), kulturowe i technologiczne, które stabilizują znaczenie tradycyjnego brokerskiego kanału w dystrybucji ubezpieczeń, a jednocześnie stanowiące przeszkodę w rozwoju sprzedaży przez Internet. W Polsce sprzedaż ubezpieczeń przez Internet ma aktualnie marginalne znaczenie, zaś kanał brokerski ma od lat ugruntowaną pozycję w dystrybucji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Względem wybranych rynków ubezpieczeniowych na świecie, które były analizowane przez Swiss Re Institute, sprzedaż internetowa w Polsce rozwija się bardzo powoli. Trudno oczekiwać, aby uwarunkowania rynku ubezpieczeniowego w Polsce w najbliższych latach mogły umniejszyć rolę brokerów na rzecz dystrybucji internetowej. W zasadzie tylko czynniki instytucjonalne mogą stanowić pewne zagrożenie dla działalności brokerskiej w krótkim okresie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.541.24
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140564/edition/72545
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 06-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?