Aesthetic Dimension of Urban Revitalisation of Polish and Bulgarian Cities

Sławomir Palicki , Izabela Rącka , Ivo Kostov

Abstract

Culture is an important factor in the process of revitalisation, as it creates a new identity of the place and builds the image of the city. Artistic aestheticization of deteriorated areas is associated with the concept of 'beauty', which is relative and interpreted by people in different, individual ways. The 'beautification' of cities, which has become a widespread phenomenon, involves investing in the architectural fabric, street furniture, public green spaces or public art. Artists ennoble space, making it unique. The aim of the paper is to admit and analyse a new phenomenon of a conscious use of artistic aestheticization in the processes of revitalisation. The authors have collated the knowledge of these forms in Polish and Bulgarian cities. Based on the research carried out in 2015, artistic aestheticization has a positive effect on the image of revitalised space in the perception of its users.
Author Sławomir Palicki (WZ / KIiN)
Sławomir Palicki,,
- Department of Investment and Real Estate
, Izabela Rącka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Izabela Rącka,,
-
, Ivo Kostov - University of Economics in Varna, Bulgaria
Ivo Kostov,,
-
Other language title versionsEstetyzacja przestrzeni miejskiej w procesie rewitalizacji na przykładzie miast z Polski i Bułgarii
Journal seriesŚwiat Nieruchomości, ISSN 1231-8841, (B 10 pkt)
Issue year2015
No4
Pages67-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMiasto, Rewitalizacja miasta, Architektura
Keywords in EnglishCity, City revitalization, Architecture
Abstract in PolishCzynnik kulturowy ma istotne znaczenie w rewitalizacji. Kreuje nową tożsamość miejsc i buduje wizerunek miast. Estetyzacja artystyczna zdegradowanych obszarów wiąże się z pojęciem "piękna", które jest względne, interpretowane przez ludzi w odmienny, indywidualny sposób. Powszechne jest "upiększanie" miast, polegające na inwestowaniu w tkankę architektoniczną, elementy małej architektury, zieleń publiczną, czy sztukę publiczną. Artyści uszlachetniają przestrzeń, czyniąc ją niepowtarzalną. Celem artykułu jest analiza możliwości wspomagania rewitalizacji instrumentami estetyzacji przestrzeni miejskiej. Autorzy uporządkowali wiedzę na temat form estetyzacji artystycznej obszarów miejskich i przeanalizowali i jej elementy w wybranych miastach Polski i Bułgarii.
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?