Bezpieczeństwo energetyczne a własność państwowa

Weronika Łusiewicz

Abstract

The issue of state property has been taken up in literature since the times of Adam Smith. There is a shortage of articles combining state property and energy security issues. The issues of energy security and state property are extremely important topics, since state enterprises constitute a significant part of the economies of the Visegrad Group countries (V4), and energy security is one of the most important contemporary problems and a challenge for all Central and Eastern European countries. The aim of the article is to present the ownership structure of V4 energy companies and to indicate the connection of energy security issues with state-owned property. The critical analysis of literature and comparative analysis were used to achieve the goal adopted in the article. At the beginning, the author presented the concept of energy security and the most important threats and challenges for energy security. Then, the author explained why the state can effectively prevent and counteract challenges, threats and pointed out the actions of the state, which are aimed at ensuring the stable functioning of the energy system. At the end, the results of conducted research on the ownership structure of energy companies in the Visegrad Group countries were presented. The obtained results showed that state ownership dominates in energy companies V4. Keywords: energy security, state ownership, the Visegrad Group, threats to energy security, challenges for energy security, energy companies.
Author Weronika Łusiewicz (WE / KMiBR)
Weronika Łusiewicz,,
- KMiBR
Other language title versionsEnergy Security and State Property
Journal seriesZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, ISSN 2391-7830, (0 pkt)
Issue year2018
No9
Pages127-137
Publication size in sheets0.5
ConferenceX Środowiskowa Konferencja Doktorantów UEP Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo. (GTS 2018), 14-09-2018 - 14-09-2018, Poznań, Polska
Keywords in Polishbezpieczeństwo energetyczne, własność państwowa, Grupa Wyszehradzka, zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego, spółki energetyczne
Keywords in Englishenergy security, state ownership, the Visegrad Group, threats to energy security, challenges for energy security, energy companies
Abstract in PolishProblematyka własności państwowej podejmowana jest w literaturze już od czasów A. Smitha. Brakuje jednak artykułów łączących własność państwową i kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo energetyczne oraz własność państwowa, to tematy niezwykle istotne, gdyż przedsiębiorstwa państwowe stanowią znaczącą część gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), a bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z najważniejszych współczesnych problemów i stanowi wyzwanie dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem artykułu jest przedstawienie struktury własnościowej spółek energetycznych V4 oraz wskazanie na korelację bezpieczeństwa energetycznego z własnością państwową. Do realizacji celu przyjętego w artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz analizę porównawczą. Na początku autor przedstawił pojęcie bezpieczeństwa energetycznego oraz najważniejsze zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego. Następnie autor wyjaśnił, dlaczego państwo może skutecznie zapobiegać i przeciwdziałać wyzwaniom, zagrożeniom oraz wskazał działania państwa, które mają na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu energetycznego. Na końcu został zaprezentowany wynik przeprowadzonych badań struktury własnościowej spółek energetycznych w krajach V4. Otrzymane rezultaty wykazały, że własność państwowa dominuje w spółkach energetycznych V4.
DOIDOI:10.26366/PTE.ZG.2018.140
URL http://ptezg.pl/Files/files/zn9/art10.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?