Kompatybilność jako warunek kooperacji międzynarodowej w warunkach Przemysłu 4.0. Przyczynek do dyskusji nad wyzwaniami związanymi z czwartą rewolucją przemysłową oraz internacjonalizacją

Marta Goetz , Barbara Jankowska

Abstract

The fourth industrial revolution generates new opportunities and threats for companies. Nevertheless, the literature provides quite positive perception of this phenomenon since it is recognized as a chance to improve international competitiveness of companies and their involvement in cooperative forms of internationalisation. The optimistic scenario calls for compatibility among business partners. The goal of this paper is to propose the analytical framework for future empirical research among companies focused on compatibility as the pre-requisite for international business co-operation in the context of the fourth industrial revolution. The discussion in the paper is embedded in the theory of international competitiveness and selected aspect of Industry 4.0. The result of investigation is methodological in nature since it is the proposed approach and scheme explaining how to conduct the primary research and assess the ability of companies to cooperate with foreign business partners in times of fourth industrial revolution. Conceptual considerations in the paper are accompanied by the presentation of literature studies on Germany, German enterprises, Poland and Polish enterprises and their implementation and absorption of Industry 4.0 solutions. The focus on German-Polish context is purposeful since companies from both countries are business partners and German companies are very much involved in the implementation of the solutions characteristic for Industry 4.0.
Author Marta Goetz - Akademia Finansów i Biznesu Vistula, MNiSW [80]
Marta Goetz,,
-
, Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsCompatibility as the Pre-requisite for Transnational Cooperation in the Realm of Industry 4.0 : a Contribution to the Discussion on the Challenges Related to the Fourth Industrial Revolution and Internationalization
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No8
Pages27-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishczwarta rewolucja przemysłowa, współpraca, internacjonalizacja, badania ankietowe, Polska, Niemcy
Keywords in Englishfourth industrial revolution, cooperation, internationsalisation, survey, Poland, Germany
Abstract in PolishCzwarta rewolucja przemysłowa osadzona w kontekście globalizacji jest źródłem nowych wyzwań oraz zagrożeń dla przedsiębiorstw. Jednocześnie w literaturze wskazuje się, że może ona być szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i w efekcie szerszą i głębszą internacjonalizację poprzez wykorzystanie współpracy z partnerami zagranicznymi. Warunkiem koniecznym spełnienia się tego optymistycznego scenariusza jest występowanie kompatybilności pomiędzy partnerami układu kooperacyjnego. Celem artykułu jest wypracowanie ram analitycznych do badania kompatybilności jako warunku dla współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. W artykule, odwołując się do szeroko pojętej teorii konkurencyjności międzynarodowej oraz wybranych zagadnień dotyczących Przemysłu 4.0, zaprezentowano schemat postępowania badawczego, które pozwoliłoby na diagnozę zdolności przedsiębiorstwa do kontynuowania współpracy z partnerami zagranicznymi w warunkach Przemysłu 4.0. Rozważaniom konceptualnym i metodycznym towarzyszy prezentacja dotychczasowych doświadczeń Niemiec i niemieckich przedsiębiorstw oraz Polski i polskich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. Wybór niemiecko-polskiego kontekstu nie był przypadkowy. Przedsiębiorstwa z obu krajów są dla siebie ważnymi partnerami biznesowymi, a Niemcy są jednymi z liderów w zakresie wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/hotz_jankowska_mir8_2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?