Marketing jako koncepcja zarządzania - trendy rozwoju

Maria Sławińska

Abstract

The ever-transforming business environment requires the search for and implementation of innovative solutions in the area of creating, communicating and providing value to customers. This paper outlines the latest trends in marketing as a management concept arising out of changing buyer behaviour, the rise of information and telecommunications technologies, economic globalisation and increasing competition. The author acknowledges the growing importance of accurate customer profiling in the process of making marketing decisions and the ability to apply IT tools when developing schemes to impact the target market.
Author Maria Sławińska (WZ / KHiM)
Maria Sławińska,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsMarketing as a Management Concept - Development Trends
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No8 [CD]
Pages179-186
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZarządzanie marketingowe,uwarunkowania ewolucji marketingu, trendy
Abstract in PolishZmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw wpływają na poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości klientom. W artykule przedstawiono nowe trendy w marketingu jako koncepcji zarządzania, wynikające ze zmian zachowań nabywców, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, globalizacji gospodarki oraz wzrostu natężenia konkurencji. Wskazano na coraz większe znaczenie wiedzy o klientach w procesie podejmowania decyzji marketingowych i umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych w tworzeniu programów oddziaływania na rynek docelowy.
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_nowy.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 09-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 09-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?