Impact of split payment on financial liquidity of enterprises

Dawid Obrzeżgiewicz

Abstract

Maintaining financial liquidity forms the most important short-term goal of every enterprise. On the other hand, there are restrictions that reduce the liquidity level of economic entities, one of which is the taxation of turnover. As a rule, the goods and services tax should be neutral for the activities of business entities. However, in actual economic life, one may encounter situations in which the method of paying liabilities to the contractor, including VAT, leads to the deterioration of the company’s financial liquidity. The objective of this article is to analyze the impact of split payment on the company’s financial liquidity. The implementation of this objective will be supported by simulating the liquidity levels of the business entity with and without split payment
Author Dawid Obrzeżgiewicz (WZ / KR)
Dawid Obrzeżgiewicz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsWpływ split payment na płynność finansową przedsiębiorstw
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol63
No12
Pages88-99
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsplit payment, opodatkowanie, płynność finansowa, podatek od towarów i usług, przepływ środków pieniężnych
Keywords in Englishsplit payment, taxation, financial liquidity, value added tax, cash flow
Abstract in PolishUtrzymanie płynności finansowej jest najważniejszym, krótkookresowym celem każdego przedsiębiorstwa. Istnieją jednak ograniczenia, które zmniejszają poziom płynności podmiotów gospodarczych. Jednym z takich ograniczeń jest opodatkowanie obrotu. Podatek od towarów i usług z założenia powinien neutralnie wpływać na działalność podmiotów gospodarczych. W życiu gospodarczym można zauważyć sytuacje, w których sposób zapłaty zobowiązań wobec kontrahenta, w tym z tytułu VAT, prowadzi do pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza wpływu split payment na płynność finansową przedsiębiorstwa. Realizacja celu zostanie wsparta dokonaniem symulacji poziomu płynności podmiotu gospodarczego z uwzględnieniem i bez uwzględniania split payment.
DOIDOI:10.15611/pn.2019.12.07
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?