The socio-economic approach to the study of main economic systems. Socialism and capitalism. Part 1

Maria Akulich , Jerzy Kaźmierczyk

Abstract

SummaryThe socio-economic approach to the study of main economic systems. Socialism and capitalism. Part 1. Society is explored with the help of various approaches and methods that allow us to analyze the economy, politics, culture and society. Society as a socio-economic system can be effectively studied from the standpoint of the socio-economic approach, which is implemented within the framework of the formational approach. It was formerly used e.g. by Daniel Bell, John Kenneth Galbraith, Karl Marx, Leonid Weger, Yoshihiro Francis Fukuyama, Erik Olin Wright, and Immanuel Maurice Wallerstein. Formational approach allows us to analyze the global social and economic systems of the 20th century: capitalism and socialism. From the standpoint of this approach, the main difference between capitalism and socialism is the presence or absence of private ownership of the means of production. This feature has an impact on all aspects of social life in these systems. During the existence of these global systems, we have accumulated a rich experience of development in all areas of social life, which is analyzed in this article. The proposed article considers the positive and negative aspects of the development of capitalism and socialism. The directions of development of social and economic systems towards new form of capitalism are described and analyzed.
Author Maria Akulich
Maria Akulich,,
-
, Jerzy Kaźmierczyk (WE / KEiRK)
Jerzy Kaźmierczyk,,
- Department of Education and Personnel Development
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol22
No1
Pages238-250
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsocjalizm, kapitalizm, postkapitalizm, globalizacja
Keywords in Englishsocialism, capitalism, post-capitalism, globalization
Abstract in PolishWspółczesne społeczeństwo jest badane za pomocą różnych podejść i metod, które pozwalają analizować gospodarkę ,politykę, kulturę i społeczeństwo. Społeczeństwo jako system społeczno-gospodarczy może być skutecznie badane z punktu widzenia podejścia społeczno-ekonomicznego,które jest realizowane w ramach podejścia formacyjnego. Było ono wcześniej wykorzystywane np. przez Daniela Bella, Johna Kennetha Galbraitha, Karla Marxa, Leonida Wegera, Yoshihiro Francis Fukuyamę, Erika Olina Wrighta, oraz Immanuela Maurice Wallersteina. Podejście formacyjne pozwala analizować globalne systemy społeczne i gospodarcze XX wieku: kapitalizm i socjalizm. Z punktu widzenia tego podejścia, główną różnicą między kapitalizmem a socjalizmem jest obecność lub brak prywatnej własności środków produkcji. Ta funkcja ma wpływ na wszystkie aspekty życia społecznego w tych systemach. Podczas istnienia tych globalnych systemów ludzkość zgromadziła bogate doświadczenie rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego, które jest analizowane w tym artykule. Proponowany tekst uwzględnia pozytywne i negatywne aspekty rozwoju kapitalizmu i socjalizmu. W tekście opisano i przeanalizowano kierunki rozwoju systemów społecznych i gospodarczych w kierunku postkapitalizmu.
DOIDOI:10.2478/manment-2018-0017
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2017.22.issue-1/manment-2018-0017/manment-2018-0017.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*5 (2020-09-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?