Resource Allocation Under Complete Uncertainty - Case of Asymmetric Payoffs

Helena Gaspars-Wieloch

Abstract

The resource allocation problem has been investigated in many contributions both for the deterministic (known parameters) and stochastic case (scenarios with known probability distribution). In this paper we propose a decision rule enabling one to find a proper solution under complete uncertainty, i.e. when possible scenarios are known, but the decision maker has no information (or does not intend to use it) about their likelihood. The procedure takes into account the decision maker's nature and the specificity of particular sets of possible cumulative payoffs (range, average, asymmetry, dispersion).
Author Helena Gaspars-Wieloch (WIiGE / KBO)
Helena Gaspars-Wieloch,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsRozdział zasobów w warunkach całkowitej niepewności - przypadek asymetrycznych wypłat
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2016
No96
Pages247-258
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrozdział zasobu, całkowita niepewność, optymizm, pesymizm, 29 reguła decyzyjna, model optymalizacyjny, scenariusze, macierz wypłat
Keywords in Englishresource allocation, complete uncertainty, optimism, pessimism, 16 decision rule, optimization model, scenarios, payoff matrix
Abstract in PolishProblem rozdziału zasobów jest analizowany w wielu pracach zarówno dla przypadku deterministycznego (znane parametry), jak i stochastycznego (scenariusze ze znanym prawdopodobieństwem). W tym opracowaniu proponowana jest reguła decyzyjna umożliwiająca wyznaczenie odpowiedniego rozwiązania w warunkach całkowitej niepewności (znane są scenariusze, lecz decydent nie dysponuje wiedzą o prawdopodobieństwie bądź nie zamierza z tej wiedzy skorzystać). Podejście uwzględnia naturę decydenta oraz charakterystyczne cechy poszczególnych zbiorów możliwych skumulowanych wypłat (przedział, średnia, asymetria, rozproszenie).
URL http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z96/po_rec_036_gaspars-wieloch.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2021-05-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?